07.09.2018

Tohtoriopiskelijan ohjausasiakirja

Ohjausasiakirjan tarkoitus on selkeyttää tohtoriopiskelijan ja ohjaajien vastuita sekä edistää tohtoriopintojen suorittamista.

Ohjausasiakirjaan kirjataan tohtoriopiskelijan ja hänen ohjaajiensa yhteisesti muodostama suunnitelma väitöskirjan (tai lisensiaatintutkimuksen) ohjauksesta ja valmistumisen aikataulusta.

Ohjausasiakirja ja sen liitteet muodostavat yhdessä tutkimussuunnitelman, jatko-opintosuunnitelman ja rahoitussuunnitelman kanssa väitöskirjan (tai lisensiaatintutkimuksen) ohjauksen dokumentaation.

Ohjausasiakirjapalveluun kirjaudutaan JYUn käyttäjätunnuksilla

Ohjausasiakirjat vahvistetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kun ohjausasiakirja on vahvistettu, se on voimassa 31.7. saakka. Ohjausasiakirjan seuraavalle lukuvuodelle voi laatia aikaisintaan 1.8. Läsnäolevaksi ilmoittautuneita tohtoriopiskelijoita muistutetaan ohjausasiakirjan laatimisesta sähköpostiviestillä.

  • Uusi tohtoriopiskelija voi laatia ohjausasiakirjan, kun hän on ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja saanut yliopiston käyttäjätunnukset.
  • Jatkavat tohtoriopiskelijat laativat ohjausasiakirjan vuosittain aina uuden lukuvuoden alkaessa.
  • Kaikki tohtoriopiskelijat voivat päivittää ohjausasiakirjaansa tarpeen tullen, milloin tahansa.