22.08.2018

Ohjausasiakirjan sisältö

Tohtoriopiskelijan ohjausasiakirjassa kysytään seuraavia asioita (*pakollinen kysymys)

Tohtoriopinnot

Lukuvuoden 2018-2019 aikana aion opiskella*

 • Syyslukukausi
  • kokopäiväisesti (75-100 %)
  • osa-aikaisesti (50-75 %)
  • osa-aikaisesti (25-50 %)
  • osa-aikaisesti (0-25 %)
  • En opiskele
 • Kevätlukukausi
  • kokopäiväisesti (75-100 %)
  • osa-aikaisesti (50-75 %)
  • osa-aikaisesti (25-50 %)
  • osa-aikaisesti (0-25 %)
  • En opiskele

Valitse vaihtoehto ”opiskelen kokopäiväisesti”, jos olet kokoaikaisessa työsuhteessa yliopistoon tohtorikoulutettava-nimikkeellä tai sinulla on muu kokopäiväisiin tohtoriopintoihin tarkoitettu rahoitus (esim. tutkimusapuraha). Jos opiskelusi on osa-aikaista, valitse omaa tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto (kokopäiväinen opiskelu tarkoittaa n. 1600 h/vuosi tai n. 36 h/viikko).

Ohjaussuhde

Vastuullinen ohjaaja*

Ohjaussuhteen alkamisajankohta*

Ajankohta, jolloin tiedekunta on vahvistanut vastuullisen ohjaajan. Jos et tiedä tarkkaa päivämäärää, valitse kuukauden ensimmäinen päivä.

Muut ohjaajat Jyväskylän yliopistossa (Sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite)

Muut Jyväskylän yliopiston ulkopuoliset ohjaajat (Sukunini, etunimi, sähköpostiosoite, affiliaatio)

Ohjaajien välisestä työnjaosta sovittua*

Ohjaustapaamisista sovittua*

Tapaamistiheys, kuka tekee aloitteen tapaamisen järjestämiseksi yms.

Seurantaryhmä

Seurantaryhmän kuvaus*

Anna tutkimusryhmän ulkopuolisten jäsenten nimet TAI kuvaa mikä taho toimii seurantaryhmänä.

Väitöskirja

Otsikko*

Arvioitu valmistumisaika *

Eettinen ennakkoarviointi *

 • Eettistä ennakkoarviointia haetaan
 • Eettinen ennakkoarviointi on tehty
 • Eettinen ennakkoarviointi ei ole tarpeen
 • Eettisen ennakkoarvioinnin tarve on selvitettävä

Väitöskirjojen ohjaajat vastaavat siitä, että väitöskirjoissa noudatetaan eettisiä periaatteita. Mikäli väitöskirjatutkimus suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka kuuluu ennakkoarviointia edellyttävien tutkimusasetelmien ryhmään, ohjaajan tulee hakea ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimusaineiston hallinta*

 • Aineiston hallintasuunnitelma laaditaan
 • Aineiston hallintasuunnitelma on tehty
 • Väitöskirjatutkimuksessa noudatetaan laajemman tutkimushankkeen aineiston hallintasuunnitelmaa
 • Aineiston hallintasuunnitelma ei ole tarpeen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja

Tekijyyden periaatteista sovittua (artikkeliväitöskirjat ja yhteisartikkelit)

Väitöstutkimukselle relevantit kysymykset esim. millä periaatteella yhteisartikkeleiden tekijät ja kirjoittajaluetteloon merkittyjen tekijöiden järjestys määräytyvät? Miten väittelijän itsenäisen työn osuus kuvataan väitöskirjassa jne. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi

Muuta väitöskirjan tai tohtoriopintojen ohjauksesta sovittua

Tähän kenttään voitte kirjoittaa muistiin muita ohjauksesta sovittuja asioita, jotka haluatte tallentaa ohjausasiakirjaan.

Tohtorintutkinto

Väitöskirja (tai lisensiaatintutkimus) sisältyy tohtorintutkintoon (tai lisensiaatintutkintoon).

Tavoitteena on suorittaa tutkinto*

 • joka on yhden tiedekunnan sisäinen

Opinnäytetyön ohjaajat edustavat yhtä Jyväskylän yliopiston tiedekuntaa. Ohjaajia voi olla myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

 • joka on kahden tai useamman tiedekunnan välinen

Opinnäytetyön ohjaajat edustavat kahta tai useampaa Jyväskylän yliopiston tiedekuntaa tai erillislaitosta. Ohjaajia voi olla myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Jyväskylän yliopiston tiedekunnat tai erillislaitokset, joiden edustajat osallistuvat jatko-opiskeluoikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella opinnäytetyön ohjaukseen.

 • Tiedekunta tai erillislaitos,
 • Arvioitu suhteellinen osuus ohjauksesta
  • n. 25 %
  • n. 50 %
  • n. 75 %
  • n. 100 %
 • Ohjaajat

Lisätietoja

Tutkinto suoritetaan kansainvälisessä yhteistutkinto-ohjelmassa

 • Kyllä
 • Ei

Tutkintoon johtava koulutusohjelma, jonka yksi tai useampi Jyväskylän yliopiston tiedekunnista suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yhden tai useamman ulkomaisen yliopiston yksikön kanssa. Yhteistutkinto-ohjelman (joint degree programme) suorittaneelle tohtoriopiskelijalle myönnetään joko yhden tai useamman yliopiston tutkinto sekä annetaan vastaavasti yksi tai useampi tutkintotodistus. Yhteistutkinto-ohjelmasta, joka johtaa kahden tutkinnon ja kahden virallisen tutkintotodistuksen myöntämiseen samojen opintojen pohjalta, voidaan käyttää myös nimitystä kaksoistutkinto-ohjelma (double degree programme).

Tutkinnon kansainvälisestä yhteisohjausjärjestelystä on sovittu cotutelle sopimuksella*

 • Kyllä
 • Ei

Opiskelijakohtainen sopimus, yksittäisen tohtoriopiskelijan yhteisohjauksesta ja tohtoriopintojen järjestämisestä, joka pääsääntöisesti solmitaan silloin kun yhteisohjaus ja tohtoriopinnot johtavat kaksoistutkinnon (double degree) myöntämiseen.