Tohtorikoulutuksen opintoneuvonta

Jatkotutkintokoulutuksen tiedekuntakohtainen opintoneuvonta

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opintoapäällikkö Maija Pöyhönen ja suunnittelija Heli Niskanen

Informaatioteknologian tiedekunta
Opintopäällikkö Eija Hatanpää ja yliopistonopettaja Sami Kollanus

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen ja erikoissuunnittelija Tiina Hokkanen

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opintopäällikkö Päivi Saari

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opintopäällikkö Marja Korhonen

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 
Opintopäällikkö Niina Simanainen ja yliopistotutkija Mika Haapanen