10.12.2018

Tutkijakoulusta työelämään

Entä tohtorintutkinnon jälkeen?

Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Tohtoreiden työuria ja työllistymistä sekä tohtoritarvetta on käsitelty mm. seuraavissa julkaisuissa:

Urasuunnittelu

Omia toiveita tohtorintutkinnon jälkeisen työllistymisen suhteen on hyvä ryhtyä miettimään jo tohtorikoulutuksen aikana. Silloin pystyt tekemään jatko-opintojasi ja tutkimussuunnitelmaasi koskevia ratkaisuja, luomaan kontakteja ja keräämään kokemuksia, jotka tukevat työllistymistavoitettasi. Tohtorikoulutuksen aikana on hyvä päivittää ansioluetteloa sekä mahdollisesti myös laajempaa akateemista portfoliota, jotka auttavat sinua hahmottamaan oman osaamisesi karttumista ja aikanaan helpottavat osaamisesi markkinointia mahdollisille työnantajille. Urasuunnitelmista ja työllistymistavoitteista on hyvä keskustella myös ohjaajan ja seurantaryhmän kanssa. Työkaluja urasuunnittelun ja työllistymisen tueksi sekä tietoa avoimista työpaikoista tarjoavat esimerkiksi:

Työelämäpalvelut

Jyväskylän yliopiston Työelämäpalvelut tukee myös tohtoriopiskelijoiden työmarkkinoille siirtymistä ja tarkoituksenmukaista työllistymistä. Työelämäpalveluiden sivuilta löydät mm. tietoa CV-hautomosta ja ohjeita työnhakuun, työhakemuksen laatimiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen. Työelämäopinnot edesauttavat työelämässä tärkeiden yleisten valmiuksien oppimista. Tarjontaan sisältyy mm. erityisesti tohtoriopiskelijoille suunnatttu opintojakso URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille. Työelämäinformaation tietopalvelu TYTTi on työelämäaiheisen informaation keskitetty tietopalvelu yliopiston opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille. TYTTIssä on sekä koulutusalakohtaisia sivuja että tohtoriopiskelijoiden oma Tohtorikoulutus -sivu. TEP/Jobs on Jyväskylän yliopiston Työelämäpalveluiden työpaikkojen välityssivu. Työelämäpalveluiden sähköpostilistan (repalinja) kautta saat tietoa mm. työelämäopinnoista, työelämäpalveluiden tarjoamasta koulutuksesta ja palveluista, tapahtumista sekä ajankohtaisista työelämään ja työllistymiseen liittyvistä asioista.