05.04.2016

Väitöstilaisuuden järjestäminen ja väitöksestä tiedottaminen

Miten väitöstilaisuus järjestetään ja miten tilaisuudessa toimitaan? Miten väitöskirjatutkimuksesta tiedotetaan?