17.11.2017

Väitöskirjan julkaiseminen

Miten väitöskirja julkaistaan?

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjatutkimuksen voi julkaista mm. 

 • yliopistosarjassa
 • yliopiston laitoksen omassa julkaisusarjassa
 • muussa tieteellisessä sarjassa
 • kaupallisen kustantajan toimesta
 • verkkojulkaisuna
 • omakustanteena
 • monisteena

Suurin osa Jyväskylän yliopistossa tehtävistä väitöskirjatutkimuksista julkaistaan verkkojulkaisuina seuraavissa yliopistosarjoissa:

 • Jyväskylä Studies in Biological and Environmental Science
 • Jyväskylä Studies in Business and Economics
 • Jyväskylä Studies in Computing
 • Jyväskylä Studies in Humanities
 • Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research
 • Studies in Sport, Physical Education and Health

Julkaiseminen yliopistosarjoissa

Yliopistosarjoissa julkaisemista koordinoi Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen (ent. kirjasto) julkaisuyksikkö. Yliopistosarjoissa julkaistaan sekä artikkeli- että monografiaväitöskirjoja.

Väitöskirjat julkaistaan verkkojulkaisuina ja ne saavat pysyvän osoitteen yliopiston avoimessa JYX-julkaisuarkistossa. Väitöskirjoista teetetään myös painettuja kappaleita mm. yliopiston sisäiseen jakeluun sekä arkisto- ja vapaakappaleiksi. Väitöskirjan tekijä voi myös tilata tarvitsemansa määrän painettuja väitöskirjoja omaan käyttöönsä.

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden rinnakkaistallentaminen

Jyväskylän yliopisto edellyttää tutkijoiltaan julkaistujen artikkeleiden avointa rinnakkaistallentamista. Väitöskirjantekijänkin tulee siis saada lehden tai kustantajan lupa liittää väitöskirjaansa sisältyvät (jo julkaistut tai julkaistavaksi hyväksytyt) artikkelit sekä väitöskirjan verkko- että painettuun versioon.

Yliopiston open access –sivustolla on lisätietoa artikkeleiden rinnakkaistallentamisesta. Sivustolla on mm. valmiita malleja rinnakkaistallennusluvan kysymiseen. Julkaisuyksikkö neuvoo tarvittaessa.

Painettuun väitöskirjaan saa lähes poikkeuksetta liittää artikkelin lopullisen kustantajan pdf-version (ks. sanasto), koska painosmäärä on pieni ja kyseessä on tieteellinen opinnäytetyö.  Tämä tulee kuitenkin varmistaa kustantajalta.

Verkkoversion osalta kustantaja asettaa usein rajoituksia sille, mikä artikkelin versioista verkkoon voidaan laittaa. Tyypillisintä on, että verkkoon voidaan laittaa artikkelin final draft –versio (ks. sanasto). Kustantajan määrittelemän viiveajan (embargon) alaiset artikkelit avataan viiveajan umpeuduttua. Mikäli kustantaja kieltää artikkelin liittämisen väitöskirjan verkkoversioon kokonaan, julkaistaan verkossa väitöskirjan yhteydessä vain ne artikkelit, joihin lupa on saatu.

Suositeltavaa on, että jatko-opiskelijat toimittavat artikkeleidensa final draft –versiot julkaisuyksikköön jo Tutka-julkaisuilmoitusta tehdessään, jolloin niiden rinnakkaistallennusoikeus on valmiiksi varmistettu, kun väitöskirjan julkaisemisen aika tulee.

Julkaisuprosessi

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton, mikäli hän on valmistellut väitöskirjansa julkaisuvalmiiksi käyttämällä väitöskirjamallipohjaa. Julkaisuyksikkö neuvoo mallipohjan käytössä sekä viimeistelee väitöskirjan ulkoasun julkaisuvalmiiksi. Väittelijä voi myös ostaa väitöskirjan taittopalvelut julkaisuyksiköstä, mikäli ei halua käyttää mallipohjaa.

Ohjeiden mukaisesti valmisteltu väitöskirjamateriaali tulee toimittaa julkaisuyksikköön viimeistään kuukausi ennen väitöspäivää. Tätä ennen väittelijän tulee saada tiedekunnalta väittelylupa sekä yliopistosarjan tieteellisen toimittajan hyväksyntä väitöskirjan julkaisemiseksi ko. yliopistosarjassa.

Linkkejä

Lomakkeet (pdf)

Ohjeet