02.11.2018

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjan julkaiseminen

Väitöskirjatutkimuksen voi julkaista mm. 

  • JYU Dissertations -sarjassa
  • yliopiston laitoksen omassa julkaisusarjassa
  • muussa tieteellisessä sarjassa
  • kaupallisen kustantajan toimesta
  • verkkojulkaisuna
  • omakustanteena
  • monisteena

Julkaiseminen JYU Dissertations -sarjassa

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations -sarjassa verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa.

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton poislukien mahdolliset omakustanteena teetettävät kappaleet. Julkaistava aineisto toimitetaan julkaisupalveluille Väitöskirjamallipohjaan tehtynä. Julkaisupalvelut neuvoo mallipohjan käytössä sekä viimeistelee väitöskirjan ulkoasun julkaisuvalmiiksi.

Julkaisupalveluiden ohje: Väitöskirjan julkaiseminen JYU Dissertations -sarjassa

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden rinnakkaistallentaminen

Jyväskylän yliopisto edellyttää tutkijoiltaan julkaistujen artikkeleiden avointa rinnakkaistallentamista. Väitöskirjantekijänkin tulee siis saada lehden tai kustantajan lupa liittää väitöskirjaansa sisältyvät (jo julkaistut tai julkaistavaksi hyväksytyt) artikkelit sekä väitöskirjan verkko- että mahdolliseen painettuun versioon.

Yliopiston avoin tiede –sivustolla on lisätietoa artikkeleiden rinnakkaistallentamisesta. Sivustolla on mm. valmiita malleja rinnakkaistallennusluvan kysymiseen. Julkaisupalvelut neuvoo tarvittaessa.

Verkkojulkaisuiden osalta kustantaja asettaa usein rajoituksia sille, mikä artikkelin versioista verkkoon voidaan laittaa. Tyypillisintä on, että verkkoon voidaan laittaa artikkelin final draft –versio. Kustantajan määrittelemän viiveajan (embargon) alaiset artikkelit avataan viiveajan umpeuduttua. Mikäli kustantaja kieltää artikkelin liittämisen väitöskirjan verkkoversioon kokonaan, julkaistaan verkossa väitöskirjan yhteydessä vain ne artikkelit, joihin lupa on saatu.

Painettuun väitöskirjaan saa lähes poikkeuksetta liittää artikkelin lopullisen kustantajan pdf-version, koska painosmäärä on pieni ja kyseessä on tieteellinen opinnäytetyö.  Tämä tulee kuitenkin varmistaa kustantajalta.

Suositeltavaa on, että jatko-opiskelijat toimittavat artikkeleidensa final draft -versiot julkaisupalveluihin jo Tutka-julkaisuilmoitusta tehdessään, jolloin niiden rinnakkaistallennusoikeus on valmiiksi varmistettu, kun väitöskirjan julkaisemisen aika tulee.