22.09.2017

Tohtorikoulutuksen yleiset valintaperusteet ja tutkintovaatimukset

Kuka voi päästä tohtorikoulutettavaksi ja mitä tohtorintutkintoon vaaditaan?

Tohtorikoulutuksen yleiset valintaperusteet, tutkintovaatimukset ja tutkinnon laajuus Jyväskylän yliopistossa perustuvat:

Kelpoisuus tohtoriopiskelijaksi

Yliopistolain edellyttämä kelpoisuus

Yliopistolain 558/2009 37 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut 1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon; 2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka 3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun edellyttämät lisävaatimukset

Jyväskylän yliopisto edellyttää, että tohtoriopiskelijaksi valittavalla on riittävät perustiedot tieteenalalta, jolta väitöskirjatyö tehdään, sekä syventäviin opintoihin sisältyvästä opinnäytteestä vähintään arvolause hyvä, 3/5, tai muu vastaavan tasoinen arvolause. Valinnassa noudatetaan tiedekuntien laatimia yksityiskohtaisia valintaperusteita, jotka perustuvat seuraaviin yleisiin valintakriteereihin.

Yleiset valintaperusteet

Hakijan tiedot ja taidot

  • menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa
  • opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito

Tutkimusaihe

  • tutkimusaiheen sopiminen laitoksen/tiedekunnan tutkimusstrategiaan
  • tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus

Ohjaus

  • asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys

Sitoutuminen

  • tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen

Tutkintovaatimukset

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 22 §:n määritellään, että tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

  1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
  2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua;
  3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Tutkinnon laajuus

Väitöskirjan laajuudesta ja sen rakenteesta sekä tutkintoon sisältyvien jatko-opintojen laajuudesta päättää tiedekunta. Väitöskirjan laajuus on mitoitettava siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväistä työtä tehden. Väitöskirja on muodoltaan joko monografia tai artikkeliväitöskirja. Jatko-opintojen laajuus on vähintään 30 op ja enintään 60 op.