13.03.2019

Vinkkejä väikkärin vääntäjälle

Julkaisujen tekijätietojen antaminen

Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto ja kirjasto ovat antaneet täsmentävän ohjeen julkaisujen tekijätietojen antamisesta.

The correct affiliation information to be used in all publications affiliated with the University of Jyväskylä is e.g.:

University of Jyvaskyla*), Department of Mathematics and Statistics, or

University of Jyvaskyla*), Gerontology Research Center,

Postal address: P.O. Box 35

Postal code: FI-40014

City (postal office): University of Jyvaskyla

Country: Finland

*) for technical/conversional reasons letter ä is replaced with a

Affiliaatiotietojen tulee olla muotoa (esimerkiksi)

Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, tai

Jyväskylän yliopisto, Gerontologian tutkimuskeskus,

Postiosoite: PL 35

Postinumero: 40014

Postitoimipaikka: Jyväskylän yliopisto

Kes­ki­tet­ty jul­kai­su­tie­to­jen kir­jaa­mi­nen

Kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKA-tutkimusrekisteriin. Tutkija on vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa on ilmoitettu ajoissa kirjastolle TUTKA-kirjausta varten.

Yliopiston OA-so­pi­muk­set

Avoimen tiedon keskuksella on sopimuksia useiden eri kustantajien kanssa, jotka tarjoavat tutkijoille artikkelien avoimen julkaisemisen joko alennettuun hintaan tai kokonaan ilman maksua. Lisätietoja

Kielentarkistuspalveluita

Journal findereita

Opintosuoritusote ja opiskelutodistus

  • Epävirallisen opintosuoritusotteen saat tulostettua KORPPI -järjestelmästä. Esimerkiksi työnhakuun soveltuu Korpista itsetulostettu ote.
  • Viranomaiskäyttöön saat maksuttoman virallisen opintosuoritusotteen suomeksi tai englanniksi joko opiskelijapalveluista tai tiedekuntasi opiskelijapalveluista.
  • Jatko-opiskelija voit halutessaan pyytää opiskelijapalveluista myös maksuttoman suomen- tai englanninkielisen opiskelutodistuksen.

Rahoitusta tutkielman kirjoittamiseen Konneveden tutkimusasemalla

Tieteen kansallinen termipankki

Avoin tiede ja tutkimus

ePortfolio

Jyväskylän yliopiston IT-palveluiden tuottamia tukimateriaaleja

Blogeja

STT Viestintäpalvelu blogi

Kaskas Median blogi

Vinkkejä ja neuvoja

Oulun yliopiston tuottamia materiaaleja

Vinkkejä tohtoriopiskelijalta toiselle

Neuvoja tohtoriopiskelijoille