04.12.2017

Tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet

Jyväskylän yliopistossa jokainen tiedekunnan hyväksymä tohtoriopiskelija kuuluu yhteen tohtoriohjelmaan, oman tiedekuntansa tohtorikouluun sekä yliopiston tutkijakouluun.

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenne ja yleiset toimintaperiaatteet

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Tutkijakoulua johtaa vararehtori apunaan tiedekuntien tohtorikoulujen johtajista muodostuva johtoryhmä ja tutkijakoulukoordinaattori. Tutkijakoulun johtajan ja johtoryhmän tehtävänä on

 1. vastata yliopiston tohtorikoulutuksen toteutuksesta ja sisällöllisestä kehittämisestä;
 2. arvioida ja ohjata tiedekuntien tohtorikoulujen toimintaa sekä arvioida tohtoritarvetta yliopiston edustamilla aloilla;
 3. vastata yleisopintojen koordinoinnista;
 4. tehdä esitys rehtorille tutkijakoulun rahoituksesta, jonka rehtori jakaa vuosittain tai sopimuskauden jaksoissa suoraan tiedekuntien tohtorikouluille;
 5. raportoida vuosittain rehtorille ja tiedeneuvostolle tohtorikoulutuksen tilasta sekä
 6. vastata yliopiston tohtorikoulutuksesta tiedottamisesta yhteistyössä viestinnän kanssa.

Tiedekuntien tohtorikoulut

Tohtorikoulu muodostuu tiedekunnissa toimivista tohtoriohjelmista. Tohtorikoulua johtaa tiedekunnan tohtorikoulutuksesta vastaava varadekaani tai dekaani ja sen toimintaa ohjaa ja valvoo tutkintosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvosto. Tiedekunnan tehtävänä on

 1. vahvistaa tiedekunnan omat tohtoriohjelmat ja hyväksyä ne tohtoriohjelmat, joissa tiedekunta on mukana osatoimijana;
 2. hyväksyä tutkintovaatimukset;
 3. hoitaa yleisten (kansainvälisten, sähköisten) hakujen järjestäminen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä verkosto‐ohjelmien kanssa;
 4. hyväksyä uudet opiskelijat;
 5. vahvistaa tohtoriopiskelijan ohjaajat ja seurantaryhmä sekä tohtoriohjelma, johon opiskelija kuuluu;
 6. määrätä ennakkotarkastajat, myöntää väittelylupa ja määrätä vastaväittäjä sekä arvostella ja hyväksyä väitöskirja;
 7. jakaa tiedekunnalle myönnetyt tohtorikoulutuspaikat ja stipendit:
 8. vastata tohtoriohjelmien toiminnan raportoinnista yliopiston tutkijakoululle, kuten rekrytoinnin toteuttamisesta, tohtoriohjelmien rahoitustilanteesta, eri vaiheissa olevien opiskelijoiden määristä ja opintojen kestosta, valmistuneista ja tutkintojen suoritusajoista sekä käsitellä ja ratkaista palaute‐ ja oikaisupyynnöt.

Johtosäännön mukaisesti osa edellä olevista tehtävistä voidaan delegoida laitostasolle.

Tohtoriohjelmat

Tohtoriohjelmat voivat olla laitoksen tai tiedekunnan omia, tiedekuntien yhteisiä, monitieteisiä tai valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti verkottuneita. Niiden toiminnasta vastaa tohtoriohjelman johtoryhmä. Tohtoriohjelmien tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja ajallisesti hallitun tutkijankoulutuksen järjestäminen. Tohtoriohjelmat osallistuvat myös opiskelijoiden rekrytointiin yhteistyössä tiedekunnan tohtorikoulun kanssa.