10.08.2017

Työelämäpalvelut: URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille 25.9.2017-9.3.2018

Haluaisitko ymmärtää nykypäivän työelämän ilmiöitä paremmin sekä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista? Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille -kurssi (1 op) tarjoaa tietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä. Kurssin tematiikkaa lähestytään sekä yleisen että erityisesti tohtoroituvalle hyödyllisen työelämätietouden näkökulmista. Kurssi koostuu kahdesta moduulista, joista opiskelija valitsee itseään kiinnostavat luennot.

Kurssin voi aloittaa koska tahansa Korppiin ilmoittautumalla, mutta se tulee suorittaa kokonaisuudessaan lukuvuoden 2017-2018 aikana, viimeistään 9.3.2018.

Myös yksittäisiä luentoja voi tulla seuraamaan ilman kurssille osallistumista.

Kurssin luentojen teemoja ovat mm.

  • Työelämän muutostrendit
  • Työelämän oikeudet ja velvollisuudet
  • Sosiaalinen media työnhaussa
  • Verkostoitumisen merkitys työllistymisessä
  • Nuoren tutkijan oikeudet
  • Tohtorin osaamisen tuotteistaminen
  • Julkaisutoiminnan merkitys akateemisella uralla

Ilmoittautuminen ja lisätietoja kurssista: https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=214252