22.02.2019

Tohtorikoulutuksen arviointi | Evaluation of doctoral training

Tohtorikoulutuksen arviointi | Evaluation of doctoral training

Jyväskylän yliopisto arvioi tohtorikoulutuksensa keväällä 2016. Arvioinnin kohteena oli tiedekuntien tohtorikouluissa ja niissä toimivissa tohtoriohjelmissa yliopiston tutkijakoulun perustamisen (1.8.2011) jälkeen toteutettu tohtorikoulutus. Arviointi suoritettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tohtorikoulujen itsearviointi 1.1 -18.3.2016
  2. Tohtorikoulukohtaiset arviointikeskustelut 19.-28.4.2016
  3. Tohtorikoulujen välinen tulevaisuuskeskustelu 16.5.2016

The University of Jyväskylä evaluated its doctoral training in spring 2016. The evaluation target was the doctoral training in the faculty doctoral schools and their doctoral programmes after the establishment of the University of Jyväskylä Graduate School for Doctoral Studies (1 August 2011). The evaluation was performed in three phases:

  1. Self-evaluation of doctoral schools by 18 March, 2016
  2. School-specific evaluation discussions on 19.-28. April, 2016
  3. Discussion between doctoral schools about the future on 16 May, 2016

Arvioinnin loppuraportti | Evaluation report

Tohtorikoulutuksen arvioinnin loppuraportti sisältää tohtorikoulukohtaiset arviot tutkijakoulun toimintaperiaatteiden toteutumisesta, toiminnan läpinäkyvyydestä ja toimintamallin toimivuudesta. Arvioinnin perusteella on laadittu tohtorikoulutuksen kehittämistavoitteet vuoteen 2020 saakka.

The final report of the Doctoral Training Evaluation contains evaluations for each doctoral school regarding implementation of the Graduate School’s operating principles, the transparency of the doctoral school’s operating methods and the feasibility of their operating models. Based on the Evaluation, goals for developing doctoral training have been defined up to the year 2020.

Tohtoriopiskelijakyselyn 2016 perusraportit