25.01.2018

Tohtorikoulutuksen osaamistavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuneen tohtorin ammatillinen asiantuntijuus rakentuu tohtorikoulutuksen aikana  väitöstutkimuksen, opintojaksojen sekä yliopisto- ja tiedeyhteisössä toimimisen myötä. Yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia henkilökohtaiset ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteet huomioivaan osaamisen kehittämiseen. Eri tavoin hankittua osaamista voi sisällyttää jatkotutkintoon siltä osin kun se on sisällytettty tiedekunnan hyväksymään jatko-opintosuunnitelmaan. Väitöstutkimuksen ja tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi väitöskirjatyötä, tohtoriopintoja ja tutkinnon jälkeistä työllistymistä tukevia kursseja, koulutuksia ja tukipalveluita tarjoavat useat yliopiston yksiköt. Lisätietoja tarjonnasta löydät seuraamalla alla olevan kuvan kautta avautuvia linkkejä.