01.02.2019

Tohtorikoulutuksen osaamistavoitteet

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tutkimuksen ammattilaisia, eri alojen asiantuntijoita ja monipuolisia osaajia yhteiskunnan tarpeisiin.

 Valmistuneen tohtorin ammatillinen asiantuntijuus rakentuu tohtorikoulutuksen aikana  väitöstutkimuksen, opintojaksojen sekä yliopisto- ja tiedeyhteisössä toimimisen myötä. Yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia henkilökohtaiset ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteet huomioivaan osaamisen kehittämiseen. Eri tavoin hankittua osaamista voi sisällyttää jatkotutkintoon siltä osin kun se on sisällytettty tiedekunnan hyväksymään jatko-opintosuunnitelmaan. Väitöstutkimuksen ja tieteenalakohtaisten opintojen lisäksi väitöskirjatyötä, tohtoriopintoja ja tutkinnon jälkeistä työllistymistä tukevia kursseja, koulutuksia ja tukipalveluita tarjoavat useat yliopiston yksiköt.

Courses and events on transferable skills in spring 2019

Tieteenalakohtainen osaaminen

 • Syvällinen perehtyminen omaan tutkimusalaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • Perehtyneisyys oman tutkimusalan kehitykseen ja perusongelmiin
 • Yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaan liittyvien tieteenalojen tuntemus

 

Tutkimusosaaminen

 • Avoin tiede
 • Tutkimusmenetelmien hallinta
 • Tieteellinen julkaiseminen
 • Tutkimushankkeen hallinta (suunnittelu, rahoitus, tutkimusaineistojen hallinta, taloushallinta)
 • Tutkimusetiikkaan liittyvä osaaminen

 

Viestintäosaaminen

 • Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
 • Vuorovaikutusosaaminen
 • Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen
 • Mediataidot
 • Esiintymistaidot

 

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen

 • Pedagogiset taidot (opetus- ja ohjauskokemus, pätevöityminen)
 • Johtajuusosaaminen
 • Laatu- ja kehittämistyö

 

Ammatillinen asiantuntijuus

 • Ammatillinen identiteetti
 • Kelpoisuudet, pätevyydet ja ansiot
 • Ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteet