05.07.2018

Ammatillinen asiantuntijuus

Tavoitteena osaamisen arviointi ja itsereflektointi

  • Tieteellinen pätevyys ja työelämävalmiudet
  • Vastuu oman osaamisen kehittämisestä

Tohtoriopintojen aikana on tieteellisen pätevyyden karttumisen ohella tärkeää varmistaa, että opinnot palvelevat myös tohtoriopiskelijan itselleen asettamia ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteita. Jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta kuuluvat tohtoriopiskelijan seurantaryhmän tehtäviin. Seurantaryhmän vuosittaisessa tapaamisessa keskustellaan mm. siitä miten tohtoriopiskelijan ammatillinen osaaminen on karttunut tohtoriopintojen myötä. Tohtoriopiskelija voi käyttää oman osaamisensa arvioinnissa apuna esimerkiksi ePortfoliota, joka on työväline osaamisen tallentamiseen, kehittämiseen ja kuvaamiseen.

Kou­lu­tus­tar­jon­ta Int­ra­net Unos­sa

Työelämäopintotarjotin

TOHTOS - Tohto­ri­kou­lu­tuk­sen työ­elä­mäyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­nen

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman TOHTOS-hankkeen  päätavoite on laajentaa väitöskirjatutkijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muille kuin perinteisille akateemisille aloille.

Avoimen tiedon keskus järjestää tohtoriopiskelijoille koulutusta tutkimusansioiden tunnistamiseen ja tutustuttaa tutkijan ansioluettelomalliin. Työelämäpalveluiden Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille -kurssi tarjoaa tietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä sekä yleisen että erityisesti tohtoroituvalle hyödyllisen työelämätietouden näkökulmista. Tohtoriopiskelijat voivat hyödyntää myös CV-tuunausta ja työhaun preppausta erityisesti hakiessaan työtä yliopiston ulkopuolelta. Henkilöstökoulutus tarjoaa tutkijoille työnohjausryhmiä.