23.08.2017

Osaamisen arviointi ja itsereflektointi

Tavoitteita

  • Tieteellinen pätevyys ja työelämävalmiudet
  • Vastuu oman osaamisen kehittämisestä

Tohtoriopintojen aikana on tieteellisen pätevyyden karttumisen ohella tärkeää varmistaa, että opinnot palvelevat myös tohtoriopiskelijan itselleen asettamia ammatillisen kehittymisen ja urasuunnittelun tavoitteita. Jatko-opintojen ja väitöstutkimuksen edistymisen tukeminen ja seuranta kuuluvat tohtoriopiskelijan seurantaryhmän tehtäviin. Seurantaryhmän vuosittaisessa tapaamisessa keskustellaan mm. siitä miten tohtoriopiskelijan ammatillinen osaaminen on karttunut tohtoriopintojen myötä. Tohtoriopiskelija voi käyttää oman osaamisensa arvioinnissa apuna esimerkiksi ePortfoliota, joka on työväline osaamisen tallentamiseen, kehittämiseen ja kuvaamiseen. Tukea osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen tarjoavat mm. Kirjasto ja Työelämäpalvelut.

Järjestäjä

Lisätietoja

Tukipalvelut

Kirjasto

Kirjasto järjestää tohtoriopiskelijoille koulutusta tutkimusansioiden tunnistamiseen ja tutustuttaa tutkijan ansioluettelomalliin. Opetus on kaikille avointa.

Koulutuskalenteri

Tiedonhankinnan ohjaus

Tutkijalle

Kysy tutkijapalveluilta

Työelämäpalvelut

Työelämäpalveluiden Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille -kurssi tarjoaa tietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä sekä yleisen että erityisesti tohtoroituvalle hyödyllisen työelämätietouden näkökulmista. Tohtoriopiskelijat voivat hyödyntää myös CV-tuunausta ja työhaun preppausta erityisesti hakiessaan työtä yliopiston ulkopuolelta.

Työelämäopintotarjotin

Tukea työnhakuun

Työelämäinformaation tietopalvelu - TYTTi

TEP/Jobs

Osumia.fi