Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen

Tavoitteena yh­tei­söl­li­nen osal­li­suus ja vai­kut­ta­vuus

  • Osallisuus ja yhteistyö
  • Vastuu yhteisön osaamisen ja toiminnan laadun kehittämisestä

Muuta ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukevaa osaamista voi kehittää sisällyttämällä tutkintoon yliopistossa tai yliopiston ulkopuolella tehtyä vaativaa asiantuntijatyötä tai osallistumalla esimerkiksi yliopistopedagogiseen tai ohjausosaamista kehittävään koulutukseen. 

Kou­lu­tus­tar­jonta Int­ra­net Unos­sa

UNIPS learning platform for university pedagogical studies

Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus perehtyä yliopistopedagogiikkaan itsenäisesti University Pedagogical Support -oppimisalustalla olevaa materiaalia hyödyntäen.