25.01.2018

Oman tutkimusalan tunteminen

Tavoitteita

  • Perehtyneisyys omaan tutkimusalaan
  • Yleisen tieteenteorian tuntemus

Oman tutkimusalan tuntemus kasvaa väitöskirjatutkimuksen tekemisen sekä oman tiedekunnan järjestämään opetukseen osallistumisen kautta. Tutkimusalan osaamista voi syventää esimerkiksi muiden yliopistojen tai tohtorinkoulutusverkostojen järjestämillä kursseilla. Yleistieteellisiä kursseja tarjoavat myös Ihmistieteiden metodikeskus IHME ja Avoin yliopisto. Yleistieteelliset kurssit antavat opiskelijoille valmiudet ymmärtää eri tieteenalojen ajattelumallien taustat, nykytieteelliset lähestymistavat ja koulukunnat.

 

Järjestäjä Lisätietoja Tukipalvelut

Ihmistieteiden metodikeskus IHME

IHME järjestää yleistieteellisiä kursseja tieteenteoriasta, tieteen eettisistä kysymyksistä ja käsiteanalyysistä. IHMEen järjestämät kurssit ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoille. Kursseille kannattaa ilmoittautua ajoissa sillä ne täyttyvät nopeasti.

IHMEen metodologinen kurssirunko

IHMeen koulutukset ja tapahtumat