Tieteenalakohtainen osaaminen

Ta­voit­teena oman tutkimusalan tunteminen

Perehtyneisyys omaan tutkimusalaan

Oman tutkimusalan tuntemus kasvaa väitöskirjatutkimuksen tekemisen sekä oman tiedekunnan järjestämään opetukseen osallistumisen kautta. Tutkimusalan osaamista voi syventää esimerkiksi muiden yliopistojen tai tohtorinkoulutusverkostojen järjestämillä kursseilla.

Yleisen tieteenteorian tuntemus

Yliopiston tutkijakoulussa yleistieteellisiä kursseja tarjoaa Ihmistieteiden metodikeskus IHME. Yleistieteelliset kurssit antavat opiskelijoille valmiudet ymmärtää eri tieteenalojen ajattelumallien taustat, nykytieteelliset lähestymistavat ja koulukunnat.

Koulutustarjonta Intranet Unossa

Tieteenalan asiantuntemus ja tutkimus