23.08.2017

Uuden tiedon tuottaminen

Tavoitteita

 • Itsenäinen ja kriittinen ajattelu
 • Eettinen vastuullisuus
 • Innovatiivisuus

TUTKIMUSMENETELMÄT

 • Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät
 • Tilastomenetelmät
 • Analyysiohjelmien käyttäjäkurssit

JULKAISEMINEN

 • Väitöskirjan julkaiseminen
 • Tutkimuksen tietoaineistojen julkaiseminen
 • Julkaisukanavat
 • Tutkimuksen näkyvyys
 • Avoin tiede

TUTKIMUSETIIKKA

 • Hyvä tieteellinen käytäntö
 • Julkaisueettiset kysymykset
 • Ihmistieteiden eettiset kysymykset

TUTKIMUSHANKKEEN HALLINTA

 • Tutkimusaineistojen hankinta ja hallinta
 • Rahoitushakemusten valmistelu
 • Projektihallinto ja hanketoiminnan käytänteet
 • Tutkimussopimukset ja immateriaalioikeudet
 • Tutkimustulosten kaupallistaminen