07.07.2017

Tutkimusetiikka

Järjestäjä

Lisätietoja

Tukipalvelut

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opintotarjonta sisältää mm. Etiikan opintokokonaisuuden ja Johdatus tieteen etiikkaan -kurssin. Koulutukset ovat maksullisia. Yliopistoon työsuhteessa olevat saavat opintomaksuista yleensä 50 % alennuksen. Osa tarjonnasta on henkilöstökoulutuksen tuen ansiosta työsuhteessa oleville ilmaista.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Avoin yliopisto-opetus henkilöstökoulutuksena (intranet)

Eettinen toimikunta

Jyväskylän yliopiston Eettisen toimikunnan tehtävänä on vahvistaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, opastaa ja antaa neuvotteluapua tutkimuseettisissä ongelmissa sekä arvioida ja tukea tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista.

 

Ohjeistus

Ihmistieteiden metodikeskus IHME

IHME järjestää yleistieteellisiä kursseja tieteen eettisistä kysymyksistä. IHMEen järjestämät kurssit ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoille. Kursseille kannattaa ilmoittautua ajoissa sillä ne täyttyvät nopeasti.

IHMEen metodologinen kurssirunko

IHMeen koulutukset ja tapahtumat

Tutkimusetiikan avoin verkkokurssi

Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus opiskella tutkimusetiikkaa itsenäisesti tutkimusetiikan avoimella oppimisalustalla olevaa materiaalia hyödyntäen. Tutkimusetiikan avoimesta verkkokurssista ei saa opintopisteitä eikä opintorekisteriin merkittävää opintosuoritusta. Kurssisuorituksen saamiseksi, ilmoittaudu Ihmistieteiden metodikeskuksen tutkimusetiikan kurssille. 

Tutkimusetiikan avoin verkkokurssi

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Etiikan opintokokonaisuus on vapaa sivuaine kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Opintokokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa vapaasti eli ilman erillisen opinto-oikeuden hakemista.

Sivuaineportaali