07.07.2017

Tutkimushankkeen hallinta

Järjestäjä

Lisätietoja

Tukipalvelut

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa vaikkapa Tiedonhankinnan perusteet -kurssin tai Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuden. Avoimen yliopiston koulutukset ovat maksullisia. Yliopistoon työsuhteessa olevat saavat opintomaksuista yleensä 50 % alennuksen. Osa tarjonnasta on henkilöstökoulutuksen tuen ansiosta työsuhteessa oleville ilmaista.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Avoin yliopisto-opetus henkilöstökoulutuksena (intranet)

Ihmistieteiden metodikeskus IHME

IHME järjestää kursseja ja seminaareja, joissa käsitellään mm. tutkimusaineistojen hallintaa. Kurssit ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston tohtoripiskelijoille. Kursseille kannattaa ilmoittautua ajoissa sillä ne täyttyvät nopeasti.

IHMEen metodologinen kurssirunko

IHMEen koulutukset ja tapahtumat

IT-palvelut

IT-palvelut järjestävät tieto- ja viestintätekniikan koulutusta avuksi erilaisten ohjelmistojen käyttöön. Koulutukset järjestetään henkilöstökoulutuksena ja ne ovat avoimia ensisijaisesti yliopistoon työsuhteessa oleville tohtorikoulutettaville, mutta myös muille JY:n tohtoriopiskelijoille, mikäli kursseille jää tilaa.

IT-palveluiden koulutuspalvelut

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kao­saa­mi­sen koulutustarjonta (intranet)

Pikainfot verkossa

Opetusmateriaaleja Kopassa

Täsmäohjeita IT-asioihin

TVT-työkalukartta

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu tarjoaa kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille vapaana sivuainekokonaisuutena mm. liiketoimintaosaamisen perusteet.

Sivuaineopiskelu Kauppakorkeakoulussa

Sivuaineportaali

Kirjasto

Kirjasto järjestää tohtoriopiskelijoille tiedon hankinnan ja hallinnan koulutusta. Opetus on kaikille avointa.

Koulutuskalenteri

Tiedonhankinnan ohjaus

Tutkijalle

Kysy tutkijapalveluilta

Kirjaston verkko-oppimateriaalit

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Hankepalvelut järjestää koulutuksia ja infotilaisuuksia ulkopuolisen rahoituksen hakemisen ja hankeosaamisen kasvattamisen tueksi. Koulutukset on suunnattu tutkijoille ja muille hanketoimijoille ja osa niistä soveltuu myös tohtoriopiskelijoille. Innovaatiopalvelujen tehtävä on innovatiivisuuden yleinen edistäminen, teollisoikeuksien ja keksintöalan neuvonta, kaupallistettavien tutkimustulosten ja osaamisen arviointi sekä asiantuntijatuki osaamis- ja tutkimuslähtöisen liikeidean kehittämiseen.

Ajankohtaiset tapahtumat

Koulutukset ja klinikat

Hankepalvelut

Innovaatiopalvelut