07.07.2017

Tutkimusmenetelmät

Järjestäjä

Lisätietoja

Tukipalvelut

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tilastollista tietojen käsittelyä (SPSS) sekä suorittaa tilastomenetelmien peruskurssin. Koulutukset ovat maksullisia. Yliopistoon työsuhteessa olevat saavat opintomaksuista yleensä 50 % alennuksen. Osa tarjonnasta on henkilöstökoulutuksen tuen ansiosta työsuhteessa oleville ilmaista.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Avoin yliopisto-opetus henkilöstökoulutuksena (intranet)

Ihmistieteiden metodikeskus IHME

IHME järjestää Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoille ja tutkijoille määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien koulutusta yli tiedekuntarajojen. Tarjontaan kuuluu myös analyysiohjelmien (R, Atlas.fi) käyttäjäkursseja. Kurssit ovat avoimia kaikille Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoille. Kursseille kannattaa ilmoittautua ajoissa sillä ne täyttyvät nopeasti.

IHMEen metodologinen kurssirunko

IHMEen koulutukset ja tapahtumat

IT-palvelut

IT-palvelut järjestävät tilastollisen tietojen käsittelyn koulutusta (SPSS, ATLAS.ti). Koulutukset järjestetään henkilöstökoulutuksena ja ne ovat avoimia ensisijaisesti yliopistoon työsuhteessa oleville tohtorikoulutettaville, mutta myös muille JY:n tohtori-opiskelijoille, mikäli kursseille jää tilaa.

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­kao­saa­mi­sen koulutustarjonta (intr)

Tutkimuksen tuki PSS-tilasto-ohjelman käyttöön ja tilastoanalyyseihin

ATLAS.ti-neuvonta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Laitos järjestää kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille avoimia tilastotieteen perus- ja aineopintoja. Voit suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia.

Tilastotieteen opetus