11.02.2019

Tutkimusosaaminen

Ta­voit­teena uuden tiedon tuottaminen

 • Itsenäinen ja kriittinen ajattelu
 • Eettinen vastuullisuus
 • Innovatiivisuus

Tutkimusetiikka

 • Hyvä tieteellinen käytäntö
 • Julkaisueettiset kysymykset
 • Ihmistieteiden eettiset kysymykset

Julkaiseminen

 • Avoin tiede
 • Julkaisukanavat
 • Tutkimuksen näkyvyys
 • Väitöskirjan julkaiseminen

Tutkimusmenetelmät

 • Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät
 • Tilastomenetelmät
 • Analyysiohjelmien käyttäjäkurssit

Tutkimushankkeen hallinta

 • Tutkimusaineistojen hankinta ja hallinta
 • Rahoitushakemusten valmistelu
 • Projektihallinto ja hanketoiminnan käytänteet

Koulutustarjonta Inranet Unossa

Fin­nish Doc­to­ral Trai­ning Network

Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua tutkimusetiikan ja avoimen tieteen periaatteisiin itsenäisesti FinDocNet oppimisalustalla olevaa materiaalia hyödyntäen.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

 CSC tarjoaa asiakkailleen ilmaisia webinaareja kuukausittain.

Yliopiston tutkijakoulussa kursseja tieteen eettisistä kysymyksistä sekä laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien koulutusta järjestää Ihmistieteiden metodikeskus IHME. Avoimen tiedon keskus tarjoaa avoimeen tieteeseen ja julkaisemiseen sekä tiedon hakintaan ja hallintaan liittyvää koulutusta. Digipalvelut järjestävät tieto- ja viestintätekniikan koulutusta avuksi erilaisten ohjelmistojen käyttöön. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestävät koulutuksia ja infotilaisuuksia ulkopuolisen rahoituksen hakemisen ja hankeosaamisen kasvattamisen tueksi.