23.08.2017

Tiedon välittäminen

Tavoitteita

  • Oman tutkimuksen ja ympäristön välinen vuorovaikutus
  • Vastuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
  • Osallisuus

VIESTINTÄTAIDOT, KIELET, KANSAINVÄLISYYS

  • Tieteellinen viestintä
  • Kielitaito
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Monikulttuurisuus

TIEDEVIESTINTÄ

  • Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus
  • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

SUOMI TOISENA KIELENÄ

  • Osallisuus