Viestintäosaaminen

Tavoitteena tiedon välittäminen

  • Oman tutkimuksen ja ympäristön välinen vuorovaikutus
  • Vastuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
  • Osallisuus

Viestintätaidot, kielet, kansainvälisyys

  • Tieteellinen viestintä
  • Kielitaito
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Monikulttuurisuus

Tiedeviestintä

  • Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus
  • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Suomi toisena kielenä

  • Osallisuus

Kielikeskuksen tehtäviin kuuluu koko yliopistoyhteisön kieli- ja viestintätaitojen ja kansainvälistymisen tukeminen. Jatko-opiskelijoille tarjotaan omia räätälöityjä kursseja ja henkilöstölle kieli- ja viestintäkoulutusta yhteistyössä henkilöstökoulutuksen kanssa. Kielikeskus tarjoaa myös suomi toisena kielenä -kursseja yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä myös yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille.