18.09.2017

Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän koulutustarjottimen keskeisenä tavoitteena on yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen, parantaminen ja lisääminen tohtorikoulutettavien ja tutkijoiden tiedeviestinnän osaamisen kehittämisen kautta.

 

Osa-alue Kurssi tai koulutustilaisuus Järjestäjä Ajankohta
Tutkijan viestintä

Tutkimuksesta tietokirjaksi

Työpajassa luodaan katsaus sellaisiin perusasioihin, joita jokaisen tieteentekijän olisi hyvä tietää tietokirjan valmistusprosessista ja Suomen kirjamarkkinoista. Lisäksi saat virikkeitä ja konkreettisia neuvoja oman tietokirjahankkeesi suunnittelu- ja kirjoitustyöhön sekä kustannuskynnyksen ylittämiseen.

Kielikeskus Korppi
Tutkijan viestintä

Tieteen popularisointi

Työpajassa pohditaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä ideoidaan ja työstetään eteenpäin omaa julkaistavaksi tarkoitettuja puheenvuoroa. Työpajassa jatko-opiskelija työstää julkaisukuntoon yhden mediatekstin omasta tutkimusaiheestaan. Työpajan tavoitteena on syventää jatko-opiskelijan valmiuksia viestiä tutkimuksestaan tiedeyhteisön ulkopuolelle. Jatko-opiskelija havahtuu tarkastelemaan omaa tutkimustyötään yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta ja saa valmiuksia toimia mielipidevaikuttajana asiantuntijan posiotiosta käsin. Jatko-opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisille yleisöille ja laajentaa tietämystään erilaisista julkaisufoorumeista.

Kielikeskus Korppi
Tutkijan viestintä

Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa

Työpajassa otetaan selvää, miten uuden kirjoittamisen mahdollisuudet on otettu haltuun tiedemaailmassa. Tutustaan olemassa oleviin tiedeblogeihin ja harjoitellaan toimivan, eri elementtejä sisältävän verkkotekstin tuottamista käytännössä. Perehdytään myös siihen, mitä sovelluksia ja toimintaympäristöjä ajan hermolla oleva tutkija voi hyödyntää. Lopuksi pohditaan, millaisessa suhteessa uuden kirjoittamisen toimintatavat - ja esimerkiksi tiedebloggaaminen - ovat tutkimustyöhön ja mitkä käytännön sovellukset ja toimintatavat palvelevat parhaiten omaa tutkijaprofiilia.

Kielikeskus Korppi
Tutkijan viestintä

Konferenssitaidot

Työpaja pureutuu niiden puheviestintätaitojen harjoittelemiseen, jotka liittyvät tieteellisten konferenssien esitelmien valmistelemiseen ja pitämiseen, puheenjohtajana toimimiseen konferenssin työryhmässä sekä posterin esittelyyn. Tähtäimessä on hyvä vuorovaikutus, viestinnän ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Kielikeskus Korppi
Tutkijan viestintä

Väittelijän viestintäosaaminen

Työpaja on rakennettu tulevan tohtorin väitösprosessin tukemiseksi. Tiedotteen laatiminen ja median käytännöt, väitösseremonia, mm. lectio praecursoria ja keskustelu vastaväittäjän kanssa. Käytännön harjoituksia.

Kielikeskus Korppi
Media ja tiedeviestintä

Tutkija somessa

Tutkija somessa -koulutuksessa käsitellään monipuolisesti sosiaalisen median hyödyntämistä tutkijan työssä.

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta Jyväskylän yliopistoon.

Henkilöstökoulutus loppusyksy 2017
Media ja tiedeviestintä

Tutkija mediassa

Haluatko viestiä tutkimuksestasi ymmärrettävästi suurelle yleisölle? Oletko saanut kutsun mennä kertomaan tutkimuksestasi televisioon? Mikäli vastasit kyllä tai ainakin toivot, että voisit vastata kyllä, tämä valmennus on juuri sinulle. Mediavalmennus tutkijoille antaa osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden harjoitella tiedotteen tekemistä ja televisiohaastattelussa toimimista. Valmennuksen asiosta osallistujien aidot kohtaamiset median kanssa sujuvat jatkossa takuulla paremmin.

Henkilöstökoulutukseen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta Jyväskylän yliopistoon.

Henkilöstökoulutus Korppi
Tutkimuksen näkyvyys

Tunnista tutkimusansiosi

Miten tutkija voi tunnistaa ja parantaa tutkimuksensa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta? Sisältöinä bibliometriikka ja altmetriikka, tutkimuksen arviointi ja sen työkalut, viittaukset ja viittaustietokannat, tutkijan tunnistaminen ja tutkijaprofiilit, tutkijan ansioluettelomalli, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmät.

Kirjasto Korppi