04.09.2018

Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän koulutustarjottimen keskeisenä tavoitteena on yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen, parantaminen ja lisääminen tohtorikoulutettavien ja tutkijoiden tiedeviestinnän osaamisen kehittämisen kautta.

Kurssi tai koulutustilaisuus Järjestäjä Ajankohta

Tutkimuksesta tietokirjaksi

Työpajassa luodaan katsaus sellaisiin perusasioihin, joita jokaisen tieteentekijän olisi hyvä tietää tietokirjan valmistusprosessista ja Suomen kirjamarkkinoista. Lisäksi saat virikkeitä ja konkreettisia neuvoja oman tietokirjahankkeesi suunnittelu- ja kirjoitustyöhön sekä kustannuskynnyksen ylittämiseen.

Kielikeskus Korppi

Tieteen popularisointi

Työpajassa pohditaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä ideoidaan ja työstetään eteenpäin omaa julkaistavaksi tarkoitettuja puheenvuoroa. Työpajassa jatko-opiskelija työstää julkaisukuntoon yhden mediatekstin omasta tutkimusaiheestaan. Työpajan tavoitteena on syventää jatko-opiskelijan valmiuksia viestiä tutkimuksestaan tiedeyhteisön ulkopuolelle. Jatko-opiskelija havahtuu tarkastelemaan omaa tutkimustyötään yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta ja saa valmiuksia toimia mielipidevaikuttajana asiantuntijan posiotiosta käsin. Jatko-opiskelija saa valmiuksia kirjoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisille yleisöille ja laajentaa tietämystään erilaisista julkaisufoorumeista.

Kielikeskus Korppi

Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa

Työpajassa otetaan selvää, miten uuden kirjoittamisen mahdollisuudet on otettu haltuun tiedemaailmassa. Tutustaan olemassa oleviin tiedeblogeihin ja harjoitellaan toimivan, eri elementtejä sisältävän verkkotekstin tuottamista käytännössä. Perehdytään myös siihen, mitä sovelluksia ja toimintaympäristöjä ajan hermolla oleva tutkija voi hyödyntää. Lopuksi pohditaan, millaisessa suhteessa uuden kirjoittamisen toimintatavat - ja esimerkiksi tiedebloggaaminen - ovat tutkimustyöhön ja mitkä käytännön sovellukset ja toimintatavat palvelevat parhaiten omaa tutkijaprofiilia.

Kielikeskus Korppi

Konferenssitaidot

Työpaja pureutuu niiden puheviestintätaitojen harjoittelemiseen, jotka liittyvät tieteellisten konferenssien esitelmien valmistelemiseen ja pitämiseen, puheenjohtajana toimimiseen konferenssin työryhmässä sekä posterin esittelyyn. Tähtäimessä on hyvä vuorovaikutus, viestinnän ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Kielikeskus Korppi

Väittelijän viestintäosaaminen

Työpaja on rakennettu tulevan tohtorin väitösprosessin tukemiseksi. Tiedotteen laatiminen ja median käytännöt, väitösseremonia, mm. lectio praecursoria ja keskustelu vastaväittäjän kanssa. Käytännön harjoituksia.

Kielikeskus Korppi Korppi

Tunnista tutkimusansiosi

Miten tutkija voi tunnistaa ja parantaa tutkimuksensa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta? Sisältöinä bibliometriikka ja altmetriikka, tutkimuksen arviointi ja sen työkalut, viittaukset ja viittaustietokannat, tutkijan tunnistaminen ja tutkijaprofiilit, tutkijan ansioluettelomalli, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmät.

Kirjasto Korppi Korppi

Tieteen popularisointi henkilöstölle I: Onnistunut popularisointiprojekti

Koulutuksessa lähdetään liikkeelle tieteen yleistajuistamisen perusteista. Osallistujat saavat välineitä tarkastella omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tieteen yleistajuistamisen näkökulmasta. Koulutuksessa lähtökohtana ovat osallistujien omat popularisointi-ideat, joiden eteenpäin kehittämiseen annetaan konkreettisia työkaluja.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön osaamisen kehittämisen toimet on tarkoitettu pääsääntöisesti yliopistoon kuukausipalkkaisessa palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle. Mikäli tilaa on, myös muunlaisella sidoksella kuin palvelussuhteella yliopistoyhteisöön liittyvät henkilöt, kuten apurahatutkijat, voivat osallistua.

Korppi

Tieteen popularisointi henkilöstölle II: Blogi osana tiedeviestintää

Koulutuksessa käsitellään bloggaamista akateemisen asiantuntijan näkökulmasta. Osallistujat saavat välineitä keskeneräisen blogitekstinsä sekä oman bloginsa työstämiseen. Koulutuksessa pohditaan, millä tavoin blogikirjoittaminen ja viestiminen sosiaalisessa mediassa voisivat olla mielekäs osa tutkijan tai yliopisto-opettajan arkea ja annetaan välineitä tarkoituksenmukaisen bloggaus-/somestrategian työstämiseen.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön osaamisen kehittämisen toimet on tarkoitettu pääsääntöisesti yliopistoon kuukausipalkkaisessa palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle. Mikäli tilaa on, myös muunlaisella sidoksella kuin palvelussuhteella yliopistoyhteisöön liittyvät henkilöt, kuten apurahatutkijat, voivat osallistua.

Korppi