07.07.2017

Viestintä- ja esiintymistaidot, kielet, kansainvälisyys

Järjestäjä

Lisätietoja

Tukipalvelut

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voit opiskella esimerkiksi kirjoitus- ja puheviestintää, kieliä sekä monikulttuurista viestintää (Intercultural Communication). Koulutukset ovat maksullisia. Yliopistoon työsuhteessa olevat saavat opintomaksuista yleensä 50 % alennuksen. Osa tarjonnasta on henkilöstökoulutuksen tuen ansiosta työsuhteessa oleville ilmaista.

Avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot

Avoin yliopisto-opetus henkilöstökoulutuksena (intranet)

Kesäyliopisto

Kesäyliopisto tarjoaa mm. kielikoulutusta ja työhyvivointikoulutusta ja -tilaisuuksia. Kesäyliopiston koulutukset ovat maksullisia. Yliopiston henkilöstökoulutuksen kanssa yhteistyössä suunnitellut koulutukset ovat kuitenkin yliopistoon työsuhteessa olevalle henkilökunnalle maksuttomia.

Avoin korkeakouluopetus

Ammatillinen lisäkoulutus

Kielikurssit

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Kielikeskus

Kielikeskuksen tehtäviin kuuluu koko yliopistoyhteisön kieli- ja viestintätaitojen ja kansainvälistymisen tukeminen. Jatko-opiskelijoille tarjotaan omia räätälöityjä kursseja ja henkilöstölle kieli- ja viestintäkoulutusta yhteistyössä henkilöstökoulutuksen kanssa. Tohtoriopiskelijat voivat osallistua henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa hyväksytyille Kielikeskuksen kursseille. Henkilöstökoulutuksena järjestettävä koulutus on avointa yliopistoon työsuhteessa oleville tohtorikoulutettaville. Henkilöstökoulutukseen osallistumisesta on hyvä sopia esimiehen kanssa ennen ilmoittautumista.

Kieli- ja viestintäopintoja jatko-opiskelijoille

Academic writing modules

Tieteellinen viestintä suomeksi

Kieli- ja viestintäkoulutus henkilöstökoulutuksena

 

 

 

Kielipalvelut (maksullinen)

 

 

 

Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut tarjoaa opastusta yliopiston sisäiseen ja ulkoisen viestintään. Viestintäpalvelut järjestävät yhteistyössä kielikeskuksen ja henkilöstökoulutuksen kanssa tohtoriopiskelijoille suunnattua mediakoulutusta. Kielikeskuksen opetus on avointa kaikille tohtoriopiskelijoille (kts. yllä kielikeskus). Henkilöstökoulutuksena järjestettävä koulutus on avointa yliopistoon työsuhteessa oleville tohtorikoulutettaville.

Viestintä- ja kieliosaamisen koulutustarjonta (intranet)

 

 

Tutkimuksesta tiedote (intranet)

Osallistu ja osallista mediassa (intranet)

Hankeviestinnän ohjeet (intranet)

Ohjeita väitöksestä tiedottamiseen