01.02.2018

ENNAKKOTIETO:Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) -akatemiaohjelmassa avataan täydentävä haku

ENNAKKOTIETO KIINNOSTUNEILLE:

Mineraalivarat ja korvaavat materiaalit (MISU) -akatemiaohjelmassa avataan täydentävä haku kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tekeville. Rahoituksen tavoitteena on edistää pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä mineraalivarojen aihealueella sekä tukea tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistumista. Kansainvälisen yhteistyön kohdemaita ei ole rajattu.

Hakemuksia toivotaan seuraavista mineraalivaroihin ja materiaalitehokkuuteen kohdistuvista tutkimusaiheista:

  • Kemialliset ja fysikaaliset prosessit kompleksisten mineraalien rikastuksessa
  • Kaivosten jätealueiden hallinta
  • Geofysikaalisten ja geokemiallisten menetelmien hyödyntäminen kaivossuunnittelussa

Rahoituksen edellytyksenä on laadukas ja aito yhteistyösuhde ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Tässä haussa Akatemia edellyttää myös suomalaisen suorituspaikan yleisiä sitoutumisehtoja vahvempaa sitoutumista hankkeen rahoittamiseen.

Hakuilmoitus julkaistaan maaliskuussa 2018. Haku aukeaa 3.4. ja päättyy 25.4. klo 16.15.

Lisätiedot:

  • ohjelmapäällikkö Tuomas Katajarinne (akatemiaohjelmayksikkö), p. 029 533 5067
  • ohjelmapäällikkö Tommi Laitinen (akatemiaohjelmayksikkö), p. 029 533 5057
  • Suomen Akatemian rahoitusten hakuneuvonta JYU:ssa, tutkimusrahoituksen asiantuntija Satu Huhtala, p. 0400 248 085, satu.m.huhtala(at)jyu.fi

www.aka.fi/MISU