11.10.2018

Erasmus+ hakuinfo vuoden 2019 hauista ja uusi ohjelmakausi 2021-2027. Hakuinfo 10.12.2018

HAKUINFO:

Aika: 10.12.2018 klo 14-15.00

Paikka: Agora Ag C513.1

 

Tutkimus ja innovaatiopalvelut järjestävät hakuinfon vuoden 2019 Erasmus+ hauista koskien ohjelmia Key action2, Key action3, Sport ja Jean Monnet. Vuoden 2019 hakuajat julkaistaan todennäköisesti lokakuun lopussa 2018. Erasmus+ hakuinfoon voi ilmoittautua Korpissa.

 

ERASMUKSEN UUSI OHJELMAKAUSI 2021-2027 

Uudelle ohjelmakaudelle 2021 -2027 Euroopan komissio on esittänyt Erasmukselle 30 miljardin euron budjettia, joka tarkoittaa budjetin kaksinkertaistumista nykyisestä. Erasmus+ ohjelma jatkuu nimikkeellä Erasmus. Uusi ohjelma kattaa nykyisen Erasmus+ ohjelman tavoin edelleen kaikki koulutussektorit, nuorisoalan ja urheilusektorit. Myös ohjelman rakenne säilyy nykyisen kaltaisena jakautuen kolmeen avaintoimeen (Key Actioniin): 1. Oppiminen ja liikkuvuus, 2. Yhteistyöhankkeet ja 3. Tuki yhteisten toimintapoliitikkojen kehittämiselle.  

 

Ohjelmakauden 2021 -2027 esityksessä uutta on:
• koulujen oppilasliikkuvuus sekä urheiluvalmentajien ja henkilökunnan liikkuvuus
• yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa laajentuisi koskemaan korkeakoulutuksen ja nuorisosektorin lisäksi myös ammatillista koulutusta
• huippuosaamisen kumppanuudet, jotka koostuisivat eurooppalaisista yliopistoista ja ammatillisen huippuosaamisen keskuksista
• erilaisten Erasmus-nimen alla toimivien aloitteiden (esim. Erasmus yrittäjille) tuominen uuden ohjelman alle
• mahdollisuus vastata erityistoimin ohjelmakauden aikana vastaan tuleviin haasteisiin, kuten esimerkiksi pakolaiskriisiin nykyisellä ohjelmakaudella
• DiscoverEU-aloite tarjoaisi jatkossa 18-vuotiaille mahdollisuuden tutustua muihin Euroopan maihin ja niiden kulttuureihin. Aloitteen tarkoituksena on auttaa nuoria lisäämään ymmärrystään Euroopan monimuotoisuudesta ja avartaa heidän maailmankuvaansa.  

Uusi ohjelma korostaisi nykyistä enemmän myös virtuaalisen yhteistyön hyödyntämistä ulkomaanjaksoilla ja yhteistyöhankkeissa. Nykyisessä ohjelmaesityksessä ollut opintolainakokeilu ei puolestaan enää sisälly uuteen esitykseen.

 

Lisätietoja:

Tutkimusrahoituksen asiantuntija
Anu Tiilikainen-Tervaniemi anu.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi, puh. 040 8054523
Tutkimus ja innovaatiopalvelut