29.10.2018

Erasmus+ haut vuodelle 2019 julkaistu!

Erasmus+ ohjelma jatkuu pitkälti samoilla periaatteilla kuin vuonna 2018. Uutena rahoitushakuna on Eurooppalaiset korkeakoulut –pilottiohjelma. Eurooppalaiset korkeakoulut -pilottiohjelman tavoitteena on edistää eurooppalaista huippuosaamista ja parantaa eurooppalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä. Linkki Eurooppalaiset korkeakoulut hakusivulle: European Universities 2019 EAC/A03/2018

Erasmus+ hakuajat 2019:

Key Action 2
Strategiset kumppanuushankkeet koulutusalalla                                                21.3.2019
Eurooppalaiset korkeakoulut                                                                                 28.2.2019
Tietoyhteenliittymät                                                                                               28.2.2019
Kapasiteetin vahvistaminen korkea-asteen koulutuksen alalla                            7.2.2019

Key Action 3
Nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet                      5.2.2019; 30.4.2019
(Muita KA3 hakuja ei ole vielä julkaistu)  

Jean Monnet –toiminnot                                                                                         22.2.2019  

Urheilualan hankkeet
Yhteistyökumppanuudet                                                                                            4.4.2019
Pienet yhteistyökumppanuudet                                                                                4.4.2019
Eurooppalaiset urheilutapahtumat                                                                            4.4.2019

Tarkemmat tiedot hauista: Ohjelmaopas 2019 
Eurooppalaiset korkeakoulut hakukuulutus: European Universtities 2019/EAC/A03/2018 

Lisätietoja Erasmus+ -rahoituksesta Jyväskylän yliopistossa:
Anu Tiilikainen-Tervaniemi
Tutkimusrahoituksen asiantuntija
anu.tiilikainen-tervaniemi@jyu.fi
puh 040 8054523