Löytyikö yhteinen sävel tutkijoiden ja yritysten aamupalakohtaamisissa?

Kutsuimme tutkijat ja yritykset yhteisen aamupalan äärelle Ruusupuistoon kolmena aamuna viime viikolla. Aamupalan äärellä kuulimme alustukset yhteistyötarjonnasta sekä muutamista rahoitusohjelmista, joiden kautta yhteistyötä voi toteuttaa. Yritysten puheenvuoroissa saatiin katsaus jo käynnissä oleviin yhteistyömalleihin.

Tavoitteenamme oli saattaa tutkijat ja yritysten edustajat yhteisten teemojen äärelle. Yhteensä näissä kolmessa tilaisuudessa oli 115 osallistujaa yliopistolta ja yrityksistä. Tilaisuuksissa oli upea puheensorina ja yhteistyötä viriteltiin toden teolla. Yhteisiä hankkeita alettiin synnyttää ja yhteystietoja vaihdettiin yhteistyön jatkumiseksi.

Liikuntatieteellisen varadekaani Sarianna Sipilä toivotti runsaan osallistujajoukon tervetulleeksi tiistaisessa tapaamisessa. Tiistain aamupalan teemoja olivat liikunnasta hyvinvointia, liikunta- ja hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -laitteiden validointi sekä koululiikunnan opetuksen pelillistäminen.

Keskiviikkona aamuntilaisuuden avasi lyhyillä tiedekunnan ja keskusteluteemojen esittelyillä dekaani Anna-Maija Poikkeus. Aamun teemoina olivat vuorovaikutus ja sen mittaaminen opetuksessa, netti- ja digilukeminen sekä psykofysiologian ja aivotutkimusdatan hyödyntäminen.

Jari Ojala, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani esitteli tiedekunnan ja aamupalan teemat torstaina. Yhtenä teemana oli kestävä elintarvikejärjestelmä. Hamppumaa Oy:n Jaakko Myllyniemi piti valaisevan esityksen hampun hyödyntämisestä ja ekologisen jalanjäljen pienentämisestä.  Kuulimme kuinka ravintoarvoiltaan rikas ja monipuolinen raaka-aine hamppu on nostamassa suosiotaan ja on jo nyt käytössä muun muassa autoteollisuuden komponenttien raaka-aineena. Myllyniemen mielestä tilaisuus oli onnistunut. – Itse sain tilaisuudesta uusia kontakteja ja ideoita yhteistyön jatkamiseen, sanoo Myllyniemi.

Aamupalatapaamiset olivat jatkoa aiemmin toteutetuille tiedekuntakohtaisille tapaamisille. Tällä kertaa kohderyhmänä olivat liikuntatieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen ja psykologien tiedekunta sekä humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tilaisuuksiin kutsuttiin mukaan yrityksiä kunkin tiedekunnan kiinnostuksen kohteiden ja tutkimusaiheiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on jatkaa yhteistyömahdollisuuksien edistämistä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia. Jos kiinnostuit tutkijoiden ja yritysten yhteistyöstä, ota yhteyttä tutkimus- ja innovaatiopalveluihin ris@jyu.fi.

26.11.2018
Henna Gustafsson, tutkimusrahoituksen asiantuntija
henna.m.a.gustafsson@jyu.fi
0408054676