27.03.2018

OKM:n erityisavustus opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut erityisavustuksen korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Avustusta voivat saada ne opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joilla on opettajankoulutustehtävä. Hakukuulutukseen.

Avustuksen tavoitteena on Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistäminen.

Hankehakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista: varhaiskasvatuksen kehittäminen, lukiokoulutuksen uudistus, johtamis- ja kehittämisosaaminen, opettajien arviointiosaaminen, kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen, maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuksen kehittäminen sekä vapaan sivistystyön sekä muun aikuiskoulutuksen kehittämistä tukeva opettajankoulutus.

 

Hankehakemukselle on eduksi, mikäli

- Opiskelijoilla on aktiivinen rooli osana hanketta.

- Hankkeeseen sisältyy yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, kolmannen sektorin, yritysten ja muun työelämän sekä kotimaisten ja kansainvälisten vakiintuneiden asiantuntijaverkostojen kanssa.

- Hankkeella on omarahoitusta.

Hakuaika päättyy 20.4.2018 klo 16.15. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Yhtenä hankkeiden myöntöperusteena mainitaan, että korkeakoulu on koordinoinut hakuun lähettämänsä hankkeet. Hankehakua koordinoivat JYU:ssa:

vararehtori Marja-Leena Laakso (marja-leena.laakso@jyu.fi)

ja strategiajohtaja Kari Pitkänen (kari.j.pitkanen@jyu.fi).

Koordinaation mahdollistamiseksi hankehakuun osallistuvien tulee lähettää yllämainituille viimeistään 4.4.2018 lyhyt kuvaus hankkeesta sähköpostilla mukaan lukien tieto siitä, onko Jyväskylän yliopisto hanketta koordinoiva korkeakoulu vai osallistuuko yliopisto toisen korkeakoulun koordinoimaan hankkeeseen.

Hankehausta ilmoittaneille lähetetään pian 4.4. jälkeen ohjeet hankehaun käytännön toimenpiteistä JYU:ssa.