Rahoitusta kansainvälisiltä säätiöiltä: nyt haussa Gates ja Alpro

Useat kansainväliset säätiö rahoittavat tutkimusta

Tutkimusrahoitusta on mahdollista hakea  useilta kansainvälisiltä säätiöltä. Kuten säätiörahoituksessa muutoinkin on rahoitusta tarjolla hankkeisiin, jotka edistävät säätiö tavoitteiden toteutumista. Tällä hetkellä esimerkiksi Bill & Melinda Gates:n säätiöllä on useita avoimia rahoitushakuja. Heidän hauilleen on tyypillistä, että ne ovat tarkasti rajattuja tiettyihin aihealueisiin. Voit tutustua nyt avoinna oleviin hakuihin tarkemmin Grand Challenges sivustolla: https://grandchallenges.org/grant-opportunities

Suurempien kansainvälisten säätiöiden lisäksi on joukko pienempi säätiöitä, jotka voivat rahoittaa hyvinkin kapealle  tutkimusalueelle suunnattuja hakuja. Tällaisesta esimerkkinä nyt auki oleva  Alpro-säätiön haku: http://www.alprofoundation.org/application-procedure-research/

Kansainvälisten säätiöiden lisäksi monissa maissa toimii suuriakin säätiörahoittajia, jotka pääosin rahoittavat kotimaassaan tapahtuvaa tutkimusta. Useista tällaisista säätiöistä on mahdollista saada rahoitusta suomessa toteutettavaan osahankkeeseen, kun hankkeen päähakija on säätiön kotimaassa toimiva tutkija tai yliopisto. Kannattaa siis pohtia tällaisista mahdollisuuksista kansainvälisten tutkijakollegollegoiden kanssa.

Lisätietoja kansainvälisestä säätiörahoituksesta JYU:ssa: Leena Sivula, leena.sivula@jyu.fi, 0408055116