31.10.2018

STN-haku - Tämänhetkistä tietoa ja koulutuksia hakijoille

STN valmistelee seuraavaa hakua.

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2019. Teemat ovat:

• Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää
• Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä
• Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet
• Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa

Läpileikkaava painopiste on: tutkimuksen eettisen ulottuvuuden vahvistaminen.


STN on arvioinut, että voisi julkaista hakuilmoituksen marraskuussa – STN:n johtaja Jussi Vauhkonen twiittasi 20.9.: ” Tavoitteemme: hakuilmoitus marraskuussa, aiehaku tammikuussa”. Marraskuun alussa tulee tietoa STN:n järjestämistä infotilaisuuksista/koulutuksista.

JYU:n tutkimus- ja innovaatiopalvelut suosittelee TIP-koulutuksista konsortiokoulutuksiin kuuluvia Data management in consortium projects (19.11.2018) ja Ethical issues of the research plan (3.12.2018) koulutuksia STN-hakijoille. Lisäksi TIP tarjoaa vaikuttavuustyöpajaa työkaluksi hakua suunnitteleville.

Hakija voi olla:
• Sama henkilö voi olla ainoastaan yhden STN-konsortion johtaja. Konsortion johtajalla ei voi olla työpaketin johtovelvollisuutta toisessa STN-ohjelmassa.
• Sama henkilö voi toimia työpaketin vastuullisena johtajana enintään yhdessä hakemuksessa per ohjelma.
• Suomen Akatemian huippuyksiköiden johtajat voivat hakea rahoitusta, mutta eivät kuitenkaan konsortion johtajina.

Konsortiohankkeet ovat 3-6 vuotisia ja yleensä myönnöt ovat olleet n. 150 000-230 000 € / vuosi / partneri, mutta toisinaan hankkeet ovat saaneet jopa parin miljoonan euron rahoituksia kolmen vuoden tutkimuskaudelle. Strategisen tutkimuksen rahoitusta voidaan myöntää konsortiolle, jolla on yksi yhteinen tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Konsortioon tulee osallistua vähintään kaksi eri organisaatiota ja vähintään kolme eri tutkimusryhmää tai työpakettia. Konsortiossa tehtävän tutkimustyön tulee kuulua vähintään kolmen Suomen Akatemian tutkimusalaluokittelun mukaisen tutkimusalan piiriin. Konsortiolle on nimettävä johtaja, varajohtaja ja konsortion vuorovaikutussuunnitelman toimeenpanosta vastaava henkilö.

Lisätietoja:

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi 0400-248085