12.06.2018

Suomen Akatemia valmistelee kahta uutta akatemiaohjelmaa

Suomen Akatemian hallitus on päättänyt kahdesta uudesta nelivuotisesta akatemiaohjelmasta. Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelmaan varataan kahdeksan miljoonaa euroa ja Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelmaan seitsemän miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmien valmistelu on meneillään ja ohjelmarahoitus avautuu haettavaksi tutkijoille huhtikuun 2019 haussa.

Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa tietopohjaa, jota tarvitaan, kun valitaan parhaita toimintatapoja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Tässä oleellista on hyödyntää erilaisten ilmastoskenaarioiden tarjoamaa tietoa muutoksen dynamiikasta ja alueellisesta muuntelusta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisääntyvät terveysongelmat aiheuttavat yhteiskunnalle kasvavia kustannuksia. Koska ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ovat monen tekijän yhteisvaikutusta, tuottaa tieteellinen tutkimus tietoa, jonka avulla voidaan ennakoida sekä terveysvaikutuksia että niiden aiheuttamia taloudellisia riskejä ja epävarmuuksia. 

Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä eliön sisä- ja ulkosyntyisen tekijöiden ja genomin vuorovaikutuksen molekulaarisista säätelymekanismeista. Akatemiaohjelma tulee lisäämään ymmärrystä eliön sisä- sekä ulkosyntyisten tekijöiden ja genomin vuorovaikutuksen molekulaarisista säätelyverkostoista. Ohjelmassa selvitetään, miten genomin kolmiulotteinen rakenne moninaisine säätelymekanismeineen luo kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille.

Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia tutkimushankekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on uudistaa tutkimusta ja edistää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelmat tukevat myös korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkostoitumista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Lisätietoja:

  • Suomen Akatemian rahoitusten neuvonta JYU:ssa: tutkimusrahoituksen asiantuntija Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi, p. 0400-248085