12.11.2018

Suomen Akatemian huhtikuun haussa kolme akatemiaohjelmahakua

Keväällä tulee haettavaksi kolme nelivuotista akatemiaohjelmaa, viimeisimpänä lisättynä "Hiili talteen: C1-yhdisteet hyötykäyttöön" -akatemiaohjelma.

Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelmaan varataan kahdeksan miljoonaa euroa, Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelmaan seitsemän miljoonaa euroa ja Hiili talteen: C1-yhdisteet hyötykäyttöön -ohjelmaan kuusi miljoonaa euroa. Tutkimusohjelmien valmistelu on meneillään ja ohjelmarahoitus avautuu haettavaksi tutkijoille Suomen Akatemian huhtikuun 2019 haussa.

Ympäristöterveys ilmaston muuttuessa -akatemiaohjelman tavoitteena on tuottaa tietopohjaa, jota tarvitaan, kun valitaan parhaita toimintatapoja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen. Tässä oleellista on hyödyntää erilaisten ilmastoskenaarioiden tarjoamaa tietoa muutoksen dynamiikasta ja alueellisesta muuntelusta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat lisääntyvät terveysongelmat aiheuttavat yhteiskunnalle kasvavia kustannuksia. Koska ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ovat monen tekijän yhteisvaikutusta, tuottaa tieteellinen tutkimus tietoa, jonka avulla voidaan ennakoida sekä terveysvaikutuksia että niiden aiheuttamia taloudellisia riskejä ja epävarmuuksia. 

Elämän molekulaariset säätelymekanismit -akatemiaohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä eliön sisä- ja ulkosyntyisen tekijöiden ja genomin vuorovaikutuksen molekulaarisista säätelymekanismeista. Ohjelmassa selvitetään, miten genomin kolmiulotteinen rakenne moninaisine säätelymekanismeineen luo kontakteja genomin eri osien ja geeniverkostojen välille.

Hiili talteen - C1-yhdisteet hyötykäyttöön -ohjelma tavoittelee tieteidenvälistä tutkimusyhteistyötä ja uusia kehityspolkuja alan tutkimukseen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla vähennetään hiiliyhdisteiden määrää ilmakehässä. Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä.

Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia tutkimushankekokonaisuuksia, joiden tavoitteena on uudistaa tutkimusta ja edistää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelmat tukevat myös korkeatasoista monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta, verkostoitumista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Lisätietoja:

  • Suomen Akatemian rahoitusten neuvonta JYU:ssa: tutkimusrahoituksen asiantuntija Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi, p. 0400-248085