07.11.2018

VNK: Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku

Valtioneuvoston kanslia avaa 8.10.2018 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja

Määrärahahaku koostuu kuudesta osakokonaisuudesta ja niille valituista teemoista.

Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Lisätietoja hausta ja hakuasiakirjat hakusivulla.

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Satu Huhtala satu.m.huhtala@jyu.fi, 0400-248085