Tutkimustietojärjestelmän käyttöönottoprojekti

TUTKAn seuraaja kilpailutettiin kesällä 2015. Uudeksi järjestelmäksi valittiin Converis, jonka käyttöönottoprojekti alkoi joulukuussa 2015.

Tällä hetkellä Converis tutkimustietojärjestelmään tallennetaan täydentävän rahoituksen hankeilmoitukset ja niihin liittyvät päätökset, rahoittajalle lähetetyt hankehakemukset ja rahoittajilta saadut rahoituspäätökset sekä projektien toteutus- ja päätösvaiheiden projektidokumentaatio. 

Tietojärjestelmän käyttökokemuksista saatu palaute tarjoaa täydentävää tietoa hanketoiminnan eri vaiheissa tarvittavasta avusta ja järjestelmän kehittämistarpeista. Tätä tietoa hyödynnetään tutkimusrahoitukseen liittyvän toiminnan edelleen kehittämisessä.

Tulevissa Converiksen käyttöönottovaiheissa järjestelmään tuodaan tiedot julkaisuista, tutkimusaineistojen metatiedoista, kansainvälisestä henkilöstöliikkuvuudesta sekä merkittävistä tieteellisistä palkinnoista.