Tutkimustietojärjestelmän käyttöönottoprojekti

TUTKAn seuraaja kilpailutettiin kesällä 2015. Uudeksi järjestelmäksi valittiin Converis, jonka käyttöönottoprojekti alkoi joulukuussa 2015.

Converis-tutkimustietojärjestelmän tavoitteena on tukea JYU:n tutkijayhteisön osaamisen ja asiantuntijuuden esille nostamista.   

Converis-tutkimustietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Tähän saakka järjestelmä on sisältänyt tietoa tutkijoista ja täydentävän rahoituksen hankkeista. Äskettäin tutkimustietojärjestelmään on siirretty yli 60 000  julkaisua aiemmasta TUTKA-tutkimustietojärjestelmästä. 

Tuodut tiedot ovat lisänneet Converiksessa olevien, jossain uransa vaiheessa JYU-affiliaatiolla toimineiden asiantuntijoiden määrän noin 10 000:een. TUTKAn tiedot on yhdistetty Converiksen tietoihin siten, että TUTKAn henkilötiedot on yhdistetty Converiksen vastaaviin TUTKAan merkityn JYU-tunnuksen perusteella. Affiliaatiotietoihin on tuotu TUTKAsta myös aktiivinen yksikkö ja aiemmat nimet. Niille henkilöille, joilla ei tällä hetkellä ole yhteyttä Jyväskylän yliopistoon on Converikseen tullut merkintä "ei aktiivista nimitystä" sekä kohtaan "aiemmat tai muut työsuhteet" merkintä "Jyväskylän yliopisto, muut yksiköt". 

Tutkjoita pyydetään tarkastamaan Converiksessa olevat tietonsa. Henkilö voi halutessaan itse piilottaa profiilinsa passiivisia työsuhdetietoja. Tietojen piilottamista voi pyytää myös sähköpostitse Converis-tuesta.

Julkaisujen siirron myötä tutkijoilla nyt mahdollisuus linkittää Converiksessa omiin julkaisutietoihinsa niihin liittyvät hanketiedot ja lisätä tällä tavoin tutkimuksensa näkyvyyttä.  

Avoimen tiedon keskus jatkaa julkaisutietojen keskitettyä kirjaamista. Tutkijat voivat ilmoittaa julkaisunsa aiempaan tapaan, tutulla lomakkeella  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/julkaisulomakkeet/julkaisutietojen-ilmoittaminen. Julkaisun ilmoittamiseen ja kirjaamiseen liittyvää lisätietoa voi pyytää Converis-julkaisutuesta.

Tulevissa Converiksen käyttöönottovaiheissa järjestelmään tuodaan tiedot tutkimusaineistojen metatiedoista, kansainvälisestä henkilöstöliikkuvuudesta sekä merkittävistä tieteellisistä palkinnoista.

Tietojärjestelmän käyttökokemuksiin liittyvä palaute on tervetullutta. Palaute tarjoaa täydentävää tietoa hanketoiminnan eri vaiheissa tarvittavasta avusta ja järjestelmän kehittämistarpeista.

Converis-ohjeet
Kirjautuminen Converis-tutkimustietojärjestelmään