14.02.2018
Ideasta innovaatioksi

Innovaatiopalvelut

Innovaatiopalvelut edistää tutkimustulosten hyödyntämistä

Onko yrityksenne kiinnostunut hyödyntämään yliopiston tutkimustuloksia liiketoiminnassaan? Tutkimuksemme tuottaa tutkimustuloksia ja osaamista, joissa voi olla potentiaalia uudeksi tuotteeksi tai palveluksi. Tutkimustulokset voivat olla siemen menestyvälle liiketoiminnalle. Tutustu tarjolla oleviin tutkimustuloksiin ja teknologioihin, jotka sisältävät esimerkiksi keksintöjä, ohjelmistoja, prototyyppejä sekä osaamista.

Voit ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme sähköpostitse ris[at]jyu.fi tai soittaa henkilöstö kohdasta löytyviin numeroihimme.

Tutkijoita yliopisto tukee tutkimustulosten kaupallistamisessa. Yhdessä tutkijan kanssa selvitämme mm. tulosten kaupallistamispotentiaalia, uutuusarvoa sekä edelleenkehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia.

Yliopiston henkilökunnalle tarkoitetut yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät ohjekeskuksesta (kirjautuminen yliopiston tunnuksilla).

Esimerkkejä tarjolla olevista teknologioista:

Kuntosalilaitteen älypinni: Etsimme liiketoimintakumppania, joka on kiinnostunut älypinnin kaupallistamisesta eri sovelluksiin esimerkiksi kuntoilun ja kuntoutuksen eri alueella. Teknologia sisältää mm. patentoidun (EP2040807) menetelmä, järjestelmä sekä mittauslaite lihasten suorituskyvyn mittaukseen kuntosalilaitteistolla. Järjestelmän ydin on painojen määrän ja siten käytettävän painon valitsemiseen käytettävä painopakan älykäs tappi. Sen avulla käytetty voima sekä kiihdyvyysyys tunnistetaan ja tiedot lähetetään järjestelmän muille älykkäille osille analyysiä varten. Älypinni mahdollistaa:
- voimaharjoittelun automaattisen seurannan
- ohjauksen ja palautteen harjoittelun aikana
- voimatestauksen
- personoidun harjoitteluohjelman suunnittelun

Hyödyntämissopimukset ehdot

Yliopiston tutkimuksen tuloksena syntyneet teknologiat edellyttävät yrityksen panostusta ja osaamista tuotteistamiseen. Hyödyntämisehdot sovitaan tapauskohtaisesti huomioonottaen, että tuotteistaminen edellyttää yritykseltä taloudellista panostusta ja riskinottokykyä. Hyödyntämissopimuksen kohteena voi tyypillisesti olla keksintö, patenttihakemus, patentti, ohjelmisto, prototyyppi ja tietotaitoa. Neuvottelujen ensivaiheessa käytämme molemminpuolisten tarpeiden kartoittamiseksi ns. term sheet -työkalua. 

Yliopistolähtöiset yritykset 

Yliopiston tutkimustulosten pohjalta on perustettu huomattava määrä yrityksiä. Alla olevaan listaan on kerätty Jyväskylän yliopistosta lähtöisiä olevia yrityksiä.

Analyysitoimisto Statisti Oy jalostaa tilastotieteen analyysimenetelmillä datasta tietoa ja ymmärräystä. Statisti tarjoaa mm. analytiikkapalveluja, koulutusta sekä tilastotieteen palveluja tutkijoille.

Athletica on yritys, joka keskittyy tuottamaan fysiikkavalmennus ja -koulutuspalveluja kuntoilijoille, urheilijoille sekä yrityksille.

Biomark Oy vastaa ympäristötutkimukseen, biotestaukseen, ympäristödiagnostiikan menetelmäkehitykseen sekä ympäristökoulutukseen liittyviin lisääntyviin tarpeisiin, vaatimuksiin ja haasteisiin.

Clusterloop Oy on mobiili- ja virtuaalitodellisuuteen fokusoituvien pelien kehittäjä.

Cap Data Technologies Oy tarjoaa innovatiivisen tietojärjestelmien turvaamiseen liittyvän menetelmään, joka pystyy tunnistamaan sellaisetkin järjestelmään kohdistuvat uhat, joita ei aikaisemmin ole voitu tunnistaa ja joista ei ole digitaalista sormenjälkeä kuten tietokoneviruksien jäljittämisessä.

EduCluster Finland Oy (ECF) on asiantuntijaorganisaatio, joka luo oppimisen ja kehittymisen polkuja asiakkaan kanssa ympäri maailmaa. Räätälöidyt ratkaisut on suunniteltu ja toteutettu yhteistyökumppaneidemme ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin. ECF on osa Jyväskylän yliopiston konsortiota. Yhtiön omistajat ovat  Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Elementori Oy on Jari Hoffrénin kulttuurin alan koulutus-, koordinointi- ja projektipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Jarin yritys Astor ja Amadeus Music Management puolestaan välittää ja tuottaa musiikkia keskiajalta lähitulevaisuuteen. Edustuskokoonpanojen, räätälöityvän virtuoosiverkoston ja osaavan ohjelmakokonaisuuden suunnittelupalveluiden avulla he tuottavat sisällöt kulttuuripitoisiin tapahtumiin.

Firstbeat Technologies Oy  on sykeanalyysiohjelmistojen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tuotteiden avulla sydämen sykevälimittauksesta pystytään tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa kehon toiminnoista ja elämäntapojen terveysvaikutuksista.

Headsted Oy yhdistää näyttöön perustuvat psykologian menetelmät online- ja mobiilikanaviin, jotta ne ovat mahdollisimman monien ulottuvilla. Pääasiallinen terapeuttinen lähestymistapa palveluissa on hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT eli acceptance and commitment therapy.

Humap Oy on valmennukseen ja konsultointiin erikoistunut yritys, jonka henkilöstö on työ-, sosiaali- ja yksilöpsykologia sekä kasvatustieteiden asiantuntijoita.

Humap Software Oy tarjoaa konsulteille nettipohjaisen sitouttamis- ja muutosalustan, joka mahdollistaa heille prosessien rakentamisen ja räätälöinnin omille asiakkailleen.

Magister Solutions Oy on korkean teknologian yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluja radioresurssien hallinnan kehitykseen, radioverkkojen suorituskykyanalyysiin, verkkotekniikoiden vertailuanalyysiin sekä verkkosuunnittelua ja optimointia erilaisiin langattomiin järjestelmiin.

Magnasense Oy  perustettiin vuonna 2003 tuotteistamaan yliopistolähtöistä keksintöä eli kemiaa, biokemiaa, fysiikkaa ja elektroniikkaa yhdistävää teknologiaa, joka mahdollistaa uudenlaisen pikatestausmenetelmän terveydenhuollossa. Kyseessä on nanopartikkeleita hyödyntävä diagnostiikkateknologia, jonka avulla testien tulokset voidaan lukea nopeasti, luotettavasti ja edullisesti. Kehitettyä lukulaitetta voidaan käyttää esimerkiksi infarktien tai tulehdusten tunnistamisessa

MetaCase Oy on ohjelmistokehityksen automatisointiin erikoistunut yritys. Sen MetaEdit+® -työkalulla voidaan generoida koodi käsinkirjoittamisen sijasta ja lisätä tuottavuutta 10-kertaiseksi.

MinSim Oy tarjoaa terveydenhuollon simulaatiokoulutuksia, joilla tarkoitetaan potilastilanteiden jäljittelyä ammattilaisten ja opiskelijoiden oppimisessa. Koulutuksissa käytetään potilas- tai toimenpidesimulaattoreita tai muita harjoittelumalleja.

Mobra Finland Oy tarjoaa yrityksille liikuntaohjelman suunnittelua, koordinointia ja toteutusta henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Teema-aiheisten kurssien, liikuntakokonaisuuksien, lajiperehdytysten ja ryhmäliikuntatuntien lisäksi Mobra tarjoaa myös mm. ravitsemusneuvontaa ja ohjausta.   

Morphona Oy tarjoaa asiakkailleen funktionaalisia johtavia nanopinnoitteita.

Naava Oy:n (ent. Nature Vention) ratkaisut auttavat ihmisiä ympäri maailmaa hengittämään raikkaampaa sisäilmaa. Yritys edistää terveitä työ- ja oppimisympäristöjä tuomalla luonnollisen puhtaan hengitysilman sisätiloihin kasveja hyödyntämällä.

Nfleet Oy tarjoaa pilvessä toimivaa palvelua kuljetusten suunnittelun tueksi. Sen laskennan avulla kuljetettava rahti, käytössä olevat ajoneuvot ja reitit yhdistetään optimoiduksi kokonaisuudeksi.

Nordic Business Forum Oy on liike-elämän seminaareihin erikoistunut konferenssijärjestäjä. Yritys organisoi ja isännöi joitakin Pohjois-Euroopan merkittävimpiä business-seminaareja, jotka tukevat erityisesti yrittäjähenkisyyttä.

Numerola Ltd on laskennallisen teknologian asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita uusien innovaatioiden luomiseen ja prosessien kehittämiseen. Yrityksen palveluksessa on matematiikan, ohjelmistosuunnittelun ja insinööritieteiden asiantuntijoita.

Peerage of Science on verkkopalvelukonsepti tieteellisten artikkeleiden vertaisarviointiin, joka sai alkunsa yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Peerage of Science nopeuttaa julkaisutoimintaa, on oikeudenmukainen ja palkitsee hyviä vertaisarvioitsijoita. 

Proventia on kansainvälinen automaatio- ja ympäristöteknologiakonserni, jonka tuotteet vähentävät teollisuuden ja ihmisen toiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Psyon Games Oy on ohjelmisto yritys, jonka pelit inspiroivat ihmisiä tieteeseen ja ymmärrykseen.

Recenart Oy yhdistää taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista sekä teknologiaa taideteostutkimukseen. Yritys palvelee mm. taidekauppaa, museoita, vakuutusyhtiöitä ja suuria taidekokoelmia hallinnoivia suuryrityksiä sekä taiteen ostajia turvaten teoksen aitouden.

Salivirta Oy on puolueettomiin toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämispalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksessä on yhdeksän työntekijää ja toimistot Jyväskylässä ja Espoossa. Pääasiakasryhmänä yrityksellä ovat terveydenhuollon julkiset palveluntuottajat ja kansalliset toimijat (ministeriöt, erityislaitokset). 

Synesa Solution Oy tuottaa palveluprosessin kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi mahdollisimman validia tietoa erilaisten toiminnan muutosten vaikutuksista ilman raskaita käytännön kokeiluja.

Taction Enterprices Inc ensimmäinen tuote on musiikkikäsine, joka soveltuu musiikista kiinnostuneiden asiakkaiden viihdekäytön lisäksi esimerkiksi opetukseen ja jopa ammattilaisten käyttöön. Yrityksen tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja ilmaisuvoimaisia soittimia.

Truly Protect Oy tarjoaa aidon suojan tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Yrityksen median suojausmenetelmä on tehokas ja käytännössä tekee mahdottomaksi digitaalisen median laittoman kopioinnin.

Tuula Suontamo Oy on kansainvälisesti tunnustettu puhtausalan suunnannäyttäjä ja edustaa siivouskemian tutkimuksen terävintä kärkeä. Tuula Suontamo Oy luo alalle uusia standardeja ja tuo uusimpia tutkimustuloksia ja - teknologioita yritysten hyötykäyttöön koulutuksen, konsultoinnin ja puhtaudenmittaustuotteidensa kautta.

Weeefiner on kemian laitokselta ponnistanut startup. Yrityksellä on teknologia, jonka avulla harvinaisia jalometalleja ja materiaaleja voidaan ottaa talteen elektroniikkajätteestä.

Zaibatsu Interactive on peliyritys, jonka visiona on tuottaa pelaajilleen hauskoja ja vetovoimaisia pelejä.