Lisensoitavia tai myytäviä teknologioita

Hyödyntämissopimuksessa sovittavat asiat

Yliopiston tutkimuksen tuloksena syntyneet teknologiat edellyttävät yrityksen panostusta ja osaamista tuotteistamiseen. Hyödyntämisehdot sovitaan tapauskohtaisesti huomioonottaen, että tuotteistaminen edellyttää yritykseltä taloudellista panostusta ja riskinottokykyä. Hyödyntämissopimuksen kohteena voi tyypillisesti olla keksintö, patenttihakemus, patentti, ohjelmisto, prototyyppi ja tietotaitoa. Neuvottelujen ensivaiheessa käytämme molemminpuolisten tarpeiden kartoittamiseksi ns. term sheet -työkalua (docx-tiedosto). 

Esimerkkejä tarjolla olevista teknologioista:

Kuntosalilaitteen älypinni: Etsimme liiketoimintakumppania, joka on kiinnostunut älypinnin kaupallistamisesta eri sovelluksiin esimerkiksi kuntoilun ja kuntoutuksen eri alueella. Teknologia sisältää mm. patentoidun (EP2040807) menetelmä, järjestelmä sekä mittauslaite lihasten suorituskyvyn mittaukseen kuntosalilaitteistolla. Järjestelmän ydin on painojen määrän ja siten käytettävän painon valitsemiseen käytettävä painopakan älykäs tappi. Sen avulla käytetty voima sekä kiihtyvyys tunnistetaan ja tiedot lähetetään järjestelmän muille älykkäille osille analyysiä varten. Älypinni mahdollistaa:
- voimaharjoittelun automaattisen seurannan
- ohjauksen ja palautteen harjoittelun aikana
- voimatestauksen
- personoidun harjoitteluohjelman suunnittelun

Älypinni pakkalaitteeseen.png

Tehokas menetelmä faagien tuottamiseksi Flavobacterium columnaris -bakteeria vastaan makean veden kalankasvatuksessa. Nykyiset elintarviketeollisuuteen liittyvät tehokkaat tuotantojärjestelmät ovat antibioottien pääkäyttäjiä. Koska antibioottien käyttö ruoan tuotannossa on joutunut kriittiseen tarkasteluun johtuen suurista ympäristöpäästöistä, tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja bakteerien aiheuttamien tautien hoitoon. Flavobacterium columnare –bakteerin aiheuttamat tulehdukset ovat merkittävä ongelma maailmanlaajuisesti makean veden kalankasvatusteollisuudessa.
Tutkimusryhmämme on osoittanut faagiterapian tehokkuuden F. columnare- bakteereja vastaan laboratorio-olosuhteissa. Eräs tämän tyyppisen faagin sekä eräiden muidenkin saman tyyppisten faagien ominaisuus on, että niiden laajamittainen tuotanto ei ole mahdollista käyttämällä perinteisiä nesteviljelmien kasvatusmenetelmiä. Nyt olemme kehittäneet uuden, parannetun ja taloudellisesti kilpailukykyisen menetelmän näiden faagien tuotantoon ja määrittämiseen. Menetelmä perustuu nesteviljelmään, ja sen saanto on tuhansia kertaluokkia korkeampi kuin perinteisillä menetelmillä. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan laajamittaisen faasituotannon.
Etsimme liiketoimintakumppania, joka on kiinnostunut tämän faasiterapian tarvitseman kasvatusmenetelmän kaupallistamisesta esim. kalankasvatukseen.

FCL2.png

Menetelmä ajoneuvon kuljettajan turvallisuustekijöiden hallintaan ja ajoreitin valintaan. Menetelmä perustuu useisiin kuljettaja- ja tilannekohtaisiin tekijöihin, joilla arvioidaan tarvetta opastaa kuljettajaa kiinnnittämään katseensa ja huomionsa takaisin ajoympäristöönsä ennekuin mahdolliset tulevat riskitilanteet realisoituvat esm. onnettomuuksiksi. Lisätietoa VisGuard.com. Etsimme liiketoimintakumppania, joka on kiinnostunut liikenneturvallisuutta edistävän innovaation kaupallistamisesta omissa sovelluksissaan ja tuotteissaan.