Yliopistolähtöisiä yrityksiä

Yliopisto- ja tutkimuslähtöisiä yrityksiä 

Yliopiston tutkimustulosten pohjalta on perustettu merkittävä määrä tutkimuslähtöisiä yrityksiä. Useita yrityksiä on perustettu etenkin yliopistollamme opiskelleiden toimesta.  Alla olevaan listaan on kerätty tiedossamme olevia Jyväskylän yliopisto- ja tutkimuslähtöisiä olevia yrityksiä.

Analyysitoimisto Statisti Oy jalostaa tilastotieteen analyysimenetelmillä datasta tietoa ja ymmärräystä. Statisti tarjoaa mm. analytiikkapalveluja, koulutusta sekä tilastotieteen palveluja tutkijoille.

Athletica on yritys, joka keskittyy tuottamaan fysiikkavalmennus ja -koulutuspalveluja kuntoilijoille, urheilijoille sekä yrityksille.

Biomark Oy vastaa ympäristötutkimukseen, biotestaukseen, ympäristödiagnostiikan menetelmäkehitykseen sekä ympäristökoulutukseen liittyviin lisääntyviin tarpeisiin, vaatimuksiin ja haasteisiin.

Clusterloop Oy on mobiili- ja virtuaalitodellisuuteen fokusoituvien pelien kehittäjä.

Cap Data Technologies Oy tarjoaa innovatiivisen tietojärjestelmien turvaamiseen liittyvän menetelmään, joka pystyy tunnistamaan sellaisetkin järjestelmään kohdistuvat uhat, joita ei aikaisemmin ole voitu tunnistaa ja joista ei ole digitaalista sormenjälkeä kuten tietokoneviruksien jäljittämisessä.

EduCluster Finland Oy (ECF) on asiantuntijaorganisaatio, joka luo oppimisen ja kehittymisen polkuja asiakkaan kanssa ympäri maailmaa. Räätälöidyt ratkaisut on suunniteltu ja toteutettu yhteistyökumppaneidemme ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin. ECF on osa Jyväskylän yliopiston konsortiota. Yhtiön omistajat ovat  Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Elementori Oy on Jari Hoffrénin kulttuurin alan koulutus-, koordinointi- ja projektipalveluja tuottava asiantuntijayritys. Jarin yritys Astor ja Amadeus Music Management puolestaan välittää ja tuottaa musiikkia keskiajalta lähitulevaisuuteen. Edustuskokoonpanojen, räätälöityvän virtuoosiverkoston ja osaavan ohjelmakokonaisuuden suunnittelupalveluiden avulla he tuottavat sisällöt kulttuuripitoisiin tapahtumiin.

Firstbeat Technologies Oy  on sykeanalyysiohjelmistojen kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tuotteiden avulla sydämen sykevälimittauksesta pystytään tuottamaan tarkkaa ja monipuolista tietoa kehon toiminnoista ja elämäntapojen terveysvaikutuksista.

Headsted Oy yhdistää näyttöön perustuvat psykologian menetelmät online- ja mobiilikanaviin, jotta ne ovat mahdollisimman monien ulottuvilla. Pääasiallinen terapeuttinen lähestymistapa palveluissa on hyväksymis- ja omistautumisterapia (ACT eli acceptance and commitment therapy.

Humap Oy on valmennukseen ja konsultointiin erikoistunut yritys, jonka henkilöstö on työ-, sosiaali- ja yksilöpsykologia sekä kasvatustieteiden asiantuntijoita.

Humap Software Oy tarjoaa konsulteille nettipohjaisen sitouttamis- ja muutosalustan, joka mahdollistaa heille prosessien rakentamisen ja räätälöinnin omille asiakkailleen.

Magister Solutions Oy on korkean teknologian yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluja radioresurssien hallinnan kehitykseen, radioverkkojen suorituskykyanalyysiin, verkkotekniikoiden vertailuanalyysiin sekä verkkosuunnittelua ja optimointia erilaisiin langattomiin järjestelmiin.

Magnasense Oy  perustettiin vuonna 2003 tuotteistamaan yliopistolähtöistä keksintöä eli kemiaa, biokemiaa, fysiikkaa ja elektroniikkaa yhdistävää teknologiaa, joka mahdollistaa uudenlaisen pikatestausmenetelmän terveydenhuollossa. Kyseessä on nanopartikkeleita hyödyntävä diagnostiikkateknologia, jonka avulla testien tulokset voidaan lukea nopeasti, luotettavasti ja edullisesti. Kehitettyä lukulaitetta voidaan käyttää esimerkiksi infarktien tai tulehdusten tunnistamisessa

MetaCase Oy on ohjelmistokehityksen automatisointiin erikoistunut yritys. Sen MetaEdit+® -työkalulla voidaan generoida koodi käsinkirjoittamisen sijasta ja lisätä tuottavuutta 10-kertaiseksi.

MinSim Oy tarjoaa terveydenhuollon simulaatiokoulutuksia, joilla tarkoitetaan potilastilanteiden jäljittelyä ammattilaisten ja opiskelijoiden oppimisessa. Koulutuksissa käytetään potilas- tai toimenpidesimulaattoreita tai muita harjoittelumalleja.

Mobra Finland Oy tarjoaa yrityksille liikuntaohjelman suunnittelua, koordinointia ja toteutusta henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Teema-aiheisten kurssien, liikuntakokonaisuuksien, lajiperehdytysten ja ryhmäliikuntatuntien lisäksi Mobra tarjoaa myös mm. ravitsemusneuvontaa ja ohjausta.   

Morphona Oy tarjoaa asiakkailleen funktionaalisia johtavia nanopinnoitteita.

Naava Oy:n (ent. Nature Vention) ratkaisut auttavat ihmisiä ympäri maailmaa hengittämään raikkaampaa sisäilmaa. Yritys edistää terveitä työ- ja oppimisympäristöjä tuomalla luonnollisen puhtaan hengitysilman sisätiloihin kasveja hyödyntämällä.

Nfleet Oy tarjoaa pilvessä toimivaa palvelua kuljetusten suunnittelun tueksi. Sen laskennan avulla kuljetettava rahti, käytössä olevat ajoneuvot ja reitit yhdistetään optimoiduksi kokonaisuudeksi.

Nordic Business Forum Oy on liike-elämän seminaareihin erikoistunut konferenssijärjestäjä. Yritys organisoi ja isännöi joitakin Pohjois-Euroopan merkittävimpiä business-seminaareja, jotka tukevat erityisesti yrittäjähenkisyyttä.

Numerola Ltd on laskennallisen teknologian asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita uusien innovaatioiden luomiseen ja prosessien kehittämiseen. Yrityksen palveluksessa on matematiikan, ohjelmistosuunnittelun ja insinööritieteiden asiantuntijoita.

Peerage of Science on verkkopalvelukonsepti tieteellisten artikkeleiden vertaisarviointiin, joka sai alkunsa yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Peerage of Science nopeuttaa julkaisutoimintaa, on oikeudenmukainen ja palkitsee hyviä vertaisarvioitsijoita. 

Proventia on kansainvälinen automaatio- ja ympäristöteknologiakonserni, jonka tuotteet vähentävät teollisuuden ja ihmisen toiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Psyon Games Oy on ohjelmisto yritys, jonka pelit inspiroivat ihmisiä tieteeseen ja ymmärrykseen.

Recenart Oy yhdistää taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista sekä teknologiaa taideteostutkimukseen. Yritys palvelee mm. taidekauppaa, museoita, vakuutusyhtiöitä ja suuria taidekokoelmia hallinnoivia suuryrityksiä sekä taiteen ostajia turvaten teoksen aitouden.

Salivirta Oy on puolueettomiin toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämispalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksessä on yhdeksän työntekijää ja toimistot Jyväskylässä ja Espoossa. Pääasiakasryhmänä yrityksellä ovat terveydenhuollon julkiset palveluntuottajat ja kansalliset toimijat (ministeriöt, erityislaitokset). 

Synesa Solution Oy tuottaa palveluprosessin kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi mahdollisimman validia tietoa erilaisten toiminnan muutosten vaikutuksista ilman raskaita käytännön kokeiluja.

Taction Enterprices Inc ensimmäinen tuote on musiikkikäsine, joka soveltuu musiikista kiinnostuneiden asiakkaiden viihdekäytön lisäksi esimerkiksi opetukseen ja jopa ammattilaisten käyttöön. Yrityksen tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja ilmaisuvoimaisia soittimia.

Truly Protect Oy tarjoaa aidon suojan tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Yrityksen median suojausmenetelmä on tehokas ja käytännössä tekee mahdottomaksi digitaalisen median laittoman kopioinnin.

Tuula Suontamo Oy on kansainvälisesti tunnustettu puhtausalan suunnannäyttäjä ja edustaa siivouskemian tutkimuksen terävintä kärkeä. Tuula Suontamo Oy luo alalle uusia standardeja ja tuo uusimpia tutkimustuloksia ja - teknologioita yritysten hyötykäyttöön koulutuksen, konsultoinnin ja puhtaudenmittaustuotteidensa kautta.

Weeefiner on kemian laitokselta ponnistanut startup. Yrityksellä on teknologia, jonka avulla harvinaisia jalometalleja ja materiaaleja voidaan ottaa talteen elektroniikkajätteestä.

Zaibatsu Interactive on peliyritys, jonka visiona on tuottaa pelaajilleen hauskoja ja vetovoimaisia pelejä.