Business Finland: Co-Innovation (jatkuva haku)


Mitä?

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoituksella vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä ja uusien suomalaisten vientituotteiden kehittämistä sekä vahvistetaan verkostoja.

Yhteishankkeen osallistujilla tulee olla yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Kenelle?

Yhteishankkeen osapuolina voi olla useita tutkimusorganisaatioita tai -ryhmiä sekä useita yrityksiä.

Yhteishankkeessa tulee olla vähintään yksi tutkimusorganisaatio ja kolme yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut t&k-projektilleen rahoitusta Business Finlandista.

Etusijalla ovat laadukkaat pk- ja midcap-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat projektit ja ekosysteemit.

Milloin?

Kun yritykset ja tutkimusorganisaatiot haluavat tehdä tutkimusta läheisessä yhteistyössä.

Yritykset nopeuttavat tutkimuksellisen osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämistä innovaatiotoiminnassaan ja samalla etenevät omien t&k-tavoitteidensa kanssa.

Julkisen tutkimusprojektin tulosten tulee olla laajasti hyödynnettävissä. Tutkimusaiheet perustuvat tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhdessä kehittämiin ja suunnittelemiin tutkimusideoihin ja tarpeisiin.

Yritysten t&k-projektit ovat yritysten omia ja toteutetaan julkisen tutkimusprojektin rinnalla omina projekteinaan osana yhteishanketta.

Millainen on Co-Innovation-yhteishanke?

Co-Innovation-yhteishankkeessa on mukana julkinen tutkimusprojekti ja vähintään kolme yritystä, joista kahden yrityksen omaan t&k-projektiin haetaan rahoitusta Business Finlandista. Yhteishankkeella tulee olla yhteinen tavoite ja suunnitelma sen toteuttamiseksi.

Julkinen tutkimusprojekti on tutkimuksellisesti kunnianhimoinen. Business Finland voi  rahoittaa tutkimusorganisaatioiden ongelmakeskeistä, kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja tutkijaliikkuvuutta. Projektin tuloksien tulee olla julkisia ja laajasti hyödynnettäviä. Julkista tutkimusprojektia on ohjaamassa potentiaalisia hyödyntäjäyrityksiä, jotka antavat projektiin rahoitusta tai muuta panostusta. Tutkimusorganisaatiota kannustetaan kutsumaan tutkimusprojektin ohjausryhmään yhteishankkeen osallistujia mahdollisina hyödyntäjäyrityksinä.

Yritysten t&k-projektit perustuvat yritysten omiin kasvutavoitteisiin. Yritysten t&k-projektit ovat yritysten toteuttamia ja yritysten omien kasvutavoitteiden ja strategioiden mukaisia. Ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteishankkeen muiden osapuolten kanssa. Business Finland voi rahoittaa yrityksiä niiden tarpeisiin ja kasvutavoitteisiin sopivalla tutkimus- ja kehitysrahoituksella.

Miten rahoitus toimii?

Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on tyypillisesti 60 % tutkimusprojektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Laajasti kansainvälisesti verkottuneet tutkimusprojektit voivat saada 70 %:n rahoituksen. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Yritysten rahoitus noudattaa Business Finlandin yrityksille myönnettäviä rahoitusmuotoja ja arviointikriteereitä. Rahoitustasot perustuvat yrityksesi kokoon, projektin sisältöön ja sen tavoitteisiin. Yrityksesi kasvutavoitteet ja strategiat tulee toteutua myös projekteissa, jotka toteutetaan osana yhteishanketta. Yritykselläsi on oltava riittävät resurssit ja omarahoitus projektin toteuttamiseksi. Yritysten projekteissa noudatetaan Business Finlandin yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja.

Established Researcher, Post Doctoral Researcher
Business Finland
Innovation Project, Development project, Research project
JYU: Maria Värre
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.