Business Finland: Co-Creation (jatkuva haku)

Mitä?

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä tutkimusideaa. Tavoitteena on yritysten ja tutkimuksen yhteinen Co-Innovation yhteishanke. Rahoituksella varmistetaan tutkimustavoitteen ja ratkaisumallin kysyntä, idean kehittäminen yrityksiä kiinnostavaksi sekä rakennetaan yhteistyöverkosto mahdollista Co-Innovation yhteishanketta varten.

Milloin?

Kun tutkimusorganisaatiot haluavat tutkia ja kehittää uutta ideaa ja sen potentiaalia yhteistyössä yritysten kanssa. Kun halutaan luoda työhön tarvittava uusi konsortio ja sitouttaa yritykset yhteiseen kehitystyöhön.

Uusille ideoille, jotka voivat avata merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia yrityksille ja antaa mahdollisuuden tehdä relevanttia ja tieteellisesti korkeatasoista julkista tutkimusta aiheesta. Erityisesti radikaalien innovaatioiden kehittämiseen ja uuden yhteistyön luomiseen.

Ei ole tarpeen kaikille: Valmiit konsortiot voivat edetä suoraan Business Finlandin Co-Innovation -rahoitusvaiheeseen.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

• Uuden tutkimusidean relevanssin ja aiheeseen liittyvän aidon kysynnän osoittamiseen ja idean edelleen kehittämiseen
• Tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan vuorovaikutusmallin ja yritysverkoston luomiseen (esim. toimintavapaus alueella ja IPR)
• Muu idean toteutettavuuteen liittyvään työhön

Määrittele hakemuksessasi alustavasti ratkaistava ongelma ja sen ratkaisumalli. Tutkimusideasi on oltava uusi laajasti hyödynnettävissä.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on 60 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Projektien koko on enintään 100 000 euroa per idea ja projektin kesto tyypillisesti 4-6 kk. Rahoituksessa käytetään kiinteää yleiskustannus 20 % ja henkilösivukustannuskerrointa 50 %. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Established Researcher, Post Doctoral Researcher
Business Finland
Research project, Consortium, Networking project
JYU: Maria Värre
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.