Emil Öhmannin säätiö

Vuoden 2019 haku avoinna 28.4.-31.5.2019

Emil Öhmannin säätiö julistaa haettavaksi apurahoja saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimukseen.

Apurahoja annetaan henkilökohtaisiksi apurahoiksi, matka-apurahoiksi, tutkimusyhteistyöhön (esimerkiksi ulkomaalaisten tutkijoiden vierailuihin) ja konferenssien järjestämiseen. Erityisesti suositaan useamman kuukauden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn voidaan lisätä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset. Apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.


Henkilökohtaista apurahaa haettaessa tulee hakemukseen liittää lyhyt ansioluettelo ja julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma. Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka.
Ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä koskevien apurahahakemusten tulee sisältää selvitys kokonaiskustannuksista. Tutkimusyhteistyötä koskevista hakemuksista tulee ilmetä, millä tavoin tutkijavierailut tai muut yhteistyön muodot liittyvät tutkijan tai tutkijaryhmän työhön.


Yleisiä hakuehtoja
Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.
Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään perjantaina 31.5.2019 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja saa osoitteesta www.mela.fi.
Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti nina.rapelo@acadsci.fi.

Established Researcher, Doctoral student, Post Doctoral Researcher
Foundations
Personal, Research project, Mobility
Research funding advisor Leena Sivula, leena.sivula@jyu.fi , 040 805 5116
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.