Jutikkala fund - Eino Jutikkalan rahaston apurahat

Hakuaika / call is open 28.4.-31.5.2019.

Päätökset tehdään syyskuussa ja apurahansaajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. / Grants for doctoral studies in humatistic research fields.

Hakualoina vuonna 2019 ovat: / Research fields funded in this call
- estetiikka ja taiteidentutkimus / Estetics and research of art
- fennougristiikka / fennougristics
- filosofia / philosophy 
- kasvatustiede / education
- kielitieteet / language studies
- psykologia / psychology
- teologia / theology
- uskontotiede / study of religions

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Apuraha tohtoriopintoihin (25.000 € / vuosi) on alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille mahdollistamaan ansiotyöstä vapaa työskentely. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta sekä tutkimustyötä ulkomailla.

Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus väitöskirjan aineistonkeruuseen liittyviin välittömiin kustannuksiin. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Yleisiä hakuehtoja

Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään perjantaina 31.5.2019 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja www.mela.fi.

Lisätietoja apurahahausta saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta / More information about the call 

050 4620 889,  nina.rapelo@acadsci.fi.

Doctoral student
Foundations
Personal
Research funding advisor Leena Sivula, leena.sivula@jyu.fi , 040 805 5116
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.