Kunnallisalan kehittämissäätiö - syyshaku

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.

Rahoitusta myönnetään

  • yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien tutkimushankkeisiin ( säätiön rahoitusosuus tutkimushankkeissa yli 50%)
  • apurahana väitöskirjan tekemiseen ( yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen apuraha, sisältäen eläke- ja tapaturmavakuutuksen, tietoja Melasta), väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen (post doc) sekä lisensiaatin – ja pro gradu työn tekemiseen
  • julkaisuhankkeisiin (rahoitusta voidaan myöntää tieteelliselle julkaisulle, ei kuitenkaan väitöskirjan painatuskuluihin), sekä
  • matka-apurahaan ulkomaan matkaan väitöstyötä tekevälle tai jo väitelleelle jatkotutkimusta tekevälle tutkijalle.
Established Researcher, Doctoral student, Post Doctoral Researcher
Foundations
Personal, Research project, Mobility
Research funding advisor Leena Sivula leena.sivula@jyu.fi, 040-8055116
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.