Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla

Osk. Huttusen säätiö, jonka tarkoituksena on suomalaisen kulttuurin tukeminen, julistaa haettavaksi apurahoja tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa.

Hakuaika on 15.5. - 15.6.2019.

Apurahat väitöskirjatyöhön

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot, joskin muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua.

Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2020.

Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 20 450 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3 200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu). Apurahakautta voidaan myöhemmin jatkaa kolmannella vuodella.


Post doc -apurahat

Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc - tutkimustyöhön. Post doc -apuraha on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden, enintään 35 vuotta täyttäneiden päärahoituslähteeksi (henkilökohtainen apuraha sekä matkakulut) keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Hakemus liitteineen tulee toimittaa säätiön asiamiehelle sähköpostitse alla mainittuun määräaikaan mennessä.

Apurahahakemus tehdään sähköiselle lomakkeelle, jonka saa säätiön kotisivulta www.oskhuttusensaatio.net .

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta 2019 osoitteella: timo.avist@helsinki.fi. Allekirjoitetut hakemuslomakkeet ilman liitteitä lähetetään osoitteella: Osk. Huttusen säätiö, PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto. Niiden tulee olla perillä kesäkuun loppuun mennessä.

Doctoral student, Post Doctoral Researcher
Foundations
Personal
Research funding advisor Leena Sivula, leena.sivula@jyu.fi , 040 805 5116
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.