Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2020 haku

Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2020 erityisesti kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa.

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 13.5. - 14.6.2019. 

Lakisääteisen terveyden edistämisen määrärahan tavoitteena on tukea terveyden edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä.

Vuoden 2019 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet

1. Hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla

Kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä liikunnan, ravitsemuksen, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja tapaturmien ehkäisyn alueilla.

2. Kulttuurilla hyvinvointia – saavutettavasti 

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden monitoimijaisena työnä sekä ohjauskeinojen, toimintamallien ja arviointikäytänteiden kehittäminen kulttuurihyvinvointitoiminnan vahvistamiseksi.  

3. Lasten ja nuorten turvallisuus digimaailmassa

Lasten ja nuorten digitaalisten laitteiden ja netin käytön turvallisen käytön edistäminen ja haitallisen sekä ongelmallisen käytön ehkäisy. 

4. Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille

Ikääntyneiden hyvän ja laadukkaan ravitsemuksen edistäminen ruokapalveluja, sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakyvyn ylläpitoa kehittäen.

5. Nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy

Tupakka- ja nikotiinituotteiden ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja käytön lopettamisen tukemisen toimintamallien kehittäminen kuntien palveluissa ja paikallisyhteisöissä huomioiden eri väestöryhmät sekä ihmisten osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen ehkäisevässä päihdetyössä.

6. Ihmisten tavoittaminen yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin 

Yhteiskunnallista markkinointia hyödyntävien menetelmien ja ohjauskeinojen kehittäminen hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi erityisesti niissä väestö- ja erityisryhmissä, joita nykyisin keinoin ei riittävästi tavoiteta. 

Lähetä hakemus viimeistään 14. kesäkuuta 

  • Hankkeen tavoitteen tulee liittyä yhteen tai useampaan painopisteistä. Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea kansallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.
  • Hakuaika on 13.5. – 14.6.2019. Lähetä hakemus viimeistään perjantaina 14.6. klo 23.59 sähköisen hankehallinnointijärjestelmän kautta THL:aan
  • THL käy hakemukset läpi yhdenmukaisella arviointimenetelmällä. Arvioinnissa huomioidaan haun painopisteet sekä hanke-ehdotusten laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta.
  • STM päättää tuettavista hankkeista tammikuussa 2020 THL:n ehdotuksen pohjalta. Hankkeiden toiminta-aika alkaa vuoden 2020 alusta.
  • Lisätietoja hakuprosessista saa THL:sta.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, oppilaitoksille ja muille toimijoille, jos eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2020 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa. 

Lisätietoja

Sähköinen hankehallinnointijärjestelmä 

Lue lisää terveyden edistämisen määrärahasta 

Lue tiedote myös sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta 

Tiedustelut ja neuvonta: 
Anni Helldán
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7522
etunimi.sukunimi@thl.fi

Heli Hätönen
neuvotteleva virkamies
STM
puh. 029 516 3326
etunimi.sukunimi@stm.fi

Established Researcher
Ministries
Development project, Research project
Research funding advisor Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi , 0400-248085
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.