Valtion erityisavustus kotoutumisen edistämiseen 2018

Opetushallitus ilmoittaa, että valtion erityisavustukset hankkeisiin, joilla edistetään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan valtion vuosien 2017 ja 2018 talousarvioiden mukaisesti, ovat nyt haettavissa. Opetushallitus jakaa avustuksina yhteensä noin 8 milj. euroa. Avustusta tulee käyttää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamiseen ja tukemiseen sekä kotoutumista edistäviin toimiin.

Avustusta haetaan seuraavissa hakuryhmissä

1. Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen
2. Osallisuuden vahvistamista ja hyvinvointia edistävät järjestöjen toimet
3. Toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä hyvät etniset suhteet
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön pätevöittävä koulutus.

Haku avattiin 23.4.2018. Sähköinen avustushakemus tulee jättää Opetushallituksen sähköiseen järjestelmään viimeistään 25.5.2018 klo 16.15.

Lisätietoja ja hakulomake

Established Researcher
Ministries
Development project
JYU: Satu Huhtala, satu.m.huhtala@jyu.fi, 0400-248085
Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.