Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelutiimi toimii tutkimuksen kehittämisohjelmaan ja tiedeneuvostoon liittyvien asioiden valmistelijana, koordinoi hyviin tieteellisiin käytäntöihin liittyviä tehtäviä sekä on vastuussa tutkimuksen arvioinnista ja tutkimustietojärjestelmistä. Voit ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme sähköpostitse research-council@jyu.fi tai soittaa Henkilöstö-kohdasta löytyviin numeroihimme. Meidät löytää Agoran C-siiven viidennestä kerroksesta.

Palvelut

Tiedeneuvoston valmistelu

Lisätietoja tiedeneuvoston toiminnasta ja valmistelussa olevista asioista: tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen. Sähköposti research-council@jyu.fi.

Tiedeneuvoston rahoitushaut

Tiedeneuvosto myöntää rahoitusta tutkimuskausia, uuden professorin starttirahoitusta ja hankevalmistelua varten. Rahoitushakujen valmistelu ja käytännöt toimet hoidetaan tutkimuspalveluissa.

Tiedeneuvoston rahoitus:

  • Tutkijaliikkuvuusrahoitus: tiedustele rahoitusmahdollisuuksia omasta yksiköstäsi
  • Rehtorin starttirahoitus uusille apulaisprofessoreille ja professoreille
  • Horisontti2020 hankkeiden valmistelurahoitus
  • Tuki ERC-rahoitusta hakeville: ERC-valmistelutuki ja ERC-mentorointituki
  • Rahoitus tutkimusryhmille ja opinnäytteiden tekijöille Konnevedelle. Jatkuva haku. Hakulomake ja -ohje tässä. 

Lisätietoja: tutkimuksen kehittämispäällikkö Timo Taskinen

Tutkimusetiikan tukipalvelut

Tutkimuspalveluissa koordinoidaan tutkimusetiikan kehittämistä yliopistossa. Yhteistyössä tutkimusrahoituspalveluiden kanssa tarjotaan neuvontaa rahoituksen hakijoille eettisissä kysymyksissä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Raija Oikari

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa

  • Rahoitushakuihin liittyvä eettisten asioiden neuvonta, sähköposti ris@jyu.fi
  • Eettiseen ennakkoarviointiin liittyvät kysymykset: eettinen toimikunta, sähköposti secretary-ethiccomm@jyu.fi
  • Hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyvät kysymykset: tutkimusetiikan tutkihenkilöt, sähköposti ethics-support@jyu.fi

Tutkimuksen arviointi

Tutkimustietojärjestelmä

Tutkimuspalvelut vastaa vaiheittain käyttöönotettavasta Converis tutkimustietojärjestelmästä. Tällä hetkellä järjestelmä sisältää tietoa tutkijoista,  täydentävän rahoituksen hankkeista ja julkaisuista.

Tulevissa Converiksen käyttöönottovaiheissa järjestelmään tuodaan tiedot tutkimusaineistojen metatiedoista, kansainvälisestä henkilöstöliikkuvuudesta sekä merkittävistä tieteellisistä palkinnoista.

Converis järjestelmään liittyvä neuvonta, sähköposti converis-support@jyu.fi

Lisätietoja: suunnittelija Liisa Marjamaa-Mankinen