21.11.2017

RECENART tutkii taidetta tieteellisellä otteella

Onko tämä aito Picasso? RECENART Oy osaa vastata.

Arvokkaan taideteoksen ostaminen on riskialtis sijoitus. Teoksen aitouden varmistamiseen löytyy harvoin täysin luotettavia keinoja. Valtaosa aitouden tutkimisesta tapahtuukin taide-eksperttien silmämääräisen arvioinnin perusteella.

Viime vuosina on kuitenkin uutisoitu laajalti tapauksista, joissa vuosikymmeniä aidoksi luultu tunnetun taiteilijan teos todetaankin väärennökseksi. Tämä on ongelma, johon RECENART pyrkii vastaamaan. Yritys tutkii taideteosten alkuperäkysymyksiä monitieteisellä lähestymistavalla. RECENARTin toiminnassa yhdistyvät taidehistoriallinen asiantuntemus sekä erittäin tarkat tieteelliset kuvantamismenetelmät.

Tieteenalat yhdistäen voittoon

RECENART innovoitiin Jyväskylän yliopistossa. Yritys sai alkunsa Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen pilottiprojektina. Hyperspektrikuvantamisen oli todettu hyödyttävän myös humanistisia tarkoitusperiä – siis taiteen aitoustutkimusta. RECENARTin toiminta onkin toiminut alusta asti malliesimerkkinä niistä saavutuksista, mitä monitieteinen ajattelu voi mahdollistaa.

Pilottivaiheen päätyttyä projektista perustettiin yritys, RECENART Oy. Yritys toimii kuitenkin yhä edelleen tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

tang_spektrit-640x480.jpg

Yrityksen kenties laajinta julkisuutta saanut saavutus oli Claude Monet’n teoksen aitouden varmistaminen Pirkanmaalla sijaitsevan Serlachius-museon kokoelmasta. Monet’n kädenjälki tunnistettiin teoksesta usealla tavalla. Ensin maalauksessa käytettyjen värien pigmenttejä vertailtiin taiteilijan muuhun tuotantoon. Hyperspektrikuvantamisessa maalauksen kerrosten alta paljastui myös Monet’n signeeraus ja maalausvuosi.

Päinvastaiseen lopputulokseen päädyttiin analyysissa, jossa tutkittiin hollantilaismaalari Frans Halsin tekemäksi väitettyä muotokuvaa. Halsin muotokuvat ovat maailmankuuluja, ja teoksen varmistuminen maalarimestarin käsialaksi olisi ollut museolle riemuvoitto. Hyperspektrikuvaus paljasti teoksen kuitenkin selväksi väärennökseksi.

Uusi kamerateknologia tutkimuksen apuna

  • Hyperspektrikamera mittaa lukuisia erittäin kapeita aallonpituuksia ja muodostaa niistä yhtenäisen kuvan.
  • Maalaustutkimuksessa hyperspektrikuvaus voi paljastaa päällimmäisen maalikerroksen alla olevia vanhoja kerroksia. Tällöin voivat paljastua maalauksen eri vaiheet sekä esimerkiksi piilotetut signeeraukset.
  • Hyperspektriteknologiaa voidaan hyödyntää myös lukuisilla muilla aloilla. Jyväskylän yliopistossa sitä on sovellettu esimerkiksi kasviplanktonin tehokkaampaan tutkimukseen, mikä auttaa vesistöjen kunnon seurannassa.

hyperspectral1.jpeg

RECENART matkaa maailmalle

RECENART toimii yhä Jyväskylästä käsin, mutta taideteosten ei tarvitse matkata Keski-Suomeen asti tutkimuksia varten. Yrityksellä on käytössään myös monipuolinen mobiililaboratorio, jonka avulla teosten alkuperää voidaan tutkia suoraan niiden sijaintipaikassa. Kallisarvoisia teoksia tutkiessa tämä onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta vältetään teokselle kuljetuksessa aiheutuvat riskit tai vauriot.

RECENARTin toiminta kansainvälistyy nopeaa vauhtia. Tieteelliselle taideteostutkimukselle on kysyntää taidepiireissä ympäri maailman. Yritys kehittää myös uusia palveluja. Suunnitteilla on ollut esimerkiksi nanoteknologiaan perustuva merkitsemispalvelu, jonka avulla tietyn taiteilijan teokset voitaisiin merkitä mikroskooppisella jäljellä. Näin väärennöksiä pystyttäisiin paljastamisen lisäksi myös estämään jo ennakkoon.