Saana Jukola

Uusista tohtoreista yli puolet oli naisia. Saana Jukola väitteli syyskuussa filosofiasta. 

Vuosikymmenen paras tulosTohtorin tutkinnot 2006-2016Jyväskylän yliopisto on koulutusaloillaan hyvin profiloitunut: viidellä koulutusalalla (humanistinen, kauppatieteellinen, liikuntatieteellinen, luonnontieteellinen ja psykologian ala) yliopistosta valmistui eniten tai toiseksi eniten tohtoreita vuonna 2015.

Sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoissa saatiin kuluvan vuosikymmenen paras tulos. Kandidaatintutkinnoissa, 1 261, jäätiin hieman tavoitteesta, mutta maisterintutkinnoissa, 1 486, se ylitettiin. Tohtorin tutkintoja valmistui 160, reilusti yli tavoitteen. Tutkintotavoitteet vuosille 2013–2016 ovat keskimäärin 1 475 maisteria ja 138 tohtoria vuodessa.

Tohtorintutkintoja valmistui eniten matemaattis-luonnontieteellisessä (43) ja humanistisessa (36) tiedekunnassa. Seuraavina tulevat yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (25) ja informaatioteknologian tiedekunta (20). Uusista tohtoreista 54 % oli naisia ja 22 % kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia.

Maisterintutkintoja valmistui eniten humanistisessa tiedekunnassa (351) ja kasvatustieteiden (279) tiedekunnassa.  Seuraaviksi kirivät Maisterin tutkinnot 2006-2015yhteiskuntatieteellinen (242) ja liikuntatieteellinen (195) tiedekunta.

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrässä oli selvä kasvu. Opiskelijavaihdon määrä laski hieman edellisestä vuodesta.

Yliopiston perusopiskelijoiden määrä on vakiintunut noin 12 000 opiskelijaan. Nykyisellä jatko-opiskelijamäärällä (1501) yliopisto pystyy hyvin toteuttamaan tohtoritutkintotavoitteensa.