Tuloksekas vuosi

Yliopiston taloudellinen ja toiminnallinen tulos oli erinomainen. Sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoissa saatiin kuluvan vuosikymmenen paras tulos. Kandidaatintutkinnoissa jäätiin hieman tavoitteesta, mutta maisterintutkinnoissa se ylitettiin. Tohtorintutkintojen tavoite ylitettiin jälleen reilusti. Jyväskylän yliopisto on koulutusaloillaan hyvin profiloitunut Suomen yliopistokentässä: viidellä koulutusalalla yliopistosta valmistui eniten tai toiseksi eniten tohtoreita vuonna 2015. Kansainvälisten vertaisarvioitujen julkaisujen määrä kasvoi edelleen.

Yliopiston taloudellinen tulos parani. Tilikauden suuri ylijäämä, 9,7 miljoonaa euroa, selittyy hyvillä sijoitustoiminnan tuotoilla. Myös varsinaisen toiminnan tulos nousi edellisvuodesta 1,1 miljoonaan euroon. Yliopisto menestyi hyvin kilpaillun rahoituksen hankinnassa ja Suomen Akatemian ensimmäisessä profilointirahoituksessa. Yliopisto onnistui pienentämään henkilöstö- ja vuokrakulujaan. Myös omavaraisuusaste ja maksuvalmius paranivat. Lisäksi liiketoiminnan kannattavuus kehittyi. Henkilöstön määrä pysyi ennallaan, mutta henkilötyövuosien määrä väheni hieman.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus auditoi Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmän ja myönsi yliopistolle vuoteen 2021 voimassa olevan laatuleiman.

Yliopistossa suunnitellaan siirtymistä uuteen rakenteeseen 1.1.2017 alkaen. Tiedekuntien määrä vähenee seitsemästä kuuteen. Tämä tapahtuu yhdistämällä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos humanistiseen tiedekuntaan, josta muodostuu uusi humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä yhdistämällä psykologian laitos kasvatustieteiden tiedekuntaan, joka muuttuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi. Ainelaitosten määrää vähennetään: informaatioteknologian tiedekunnasta poistetaan laitosrakenne. Kielten ja viestinnän laitokset yhdistetään keskenään, samoin kuin musiikin ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokset. Erillislaitosten määrää vähennetään yhdistämällä kirjasto ja tiedemuseo uudeksi avoimen tiedon keskukseksi.

Rehtori Matti Manninen