Ruusupuisto

Ruusupuisto-rakennus valmistui. Uusiin tiloihin muuttivat kasvatustieteiden tiedekunta, koulutuksen tutkimuslaitos ja avoin yliopisto.

Toiminnan tulos parani


LiikevaihtoYliopiston taloudellinen tulos parani edellisestä vuodesta. Tilikauden suuri ylijäämä, 9,7 miljoonaa euroa, selittyy hyvillä sijoitustoiminnan tuotoilla, mutta myös varsinaisen toiminnan tulos parani. Yliopisto menestyi hyvin kilpaillun rahoituksen hankinnassa ja Suomen Akatemian ensimmäisessä profilointirahoituksessa.

OKM:n valtionavustus sekä kaikki täydentävän rahoituksen tuotot yhteenlaskettuna yliopiston kokonaistuotot olivat 210 milj. euroa. Kokonaiskulut olivat 209 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ylijäämä oli noin miljoona euroa.

Täydentävän rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta pienentyi 31 prosenttiin. Täydentävästä rahoituksesta noin 70 % on kotimaista julkista rahoitusta.

Yliopisto ennakoi jo talouden kehitystä sopeuttamalla kuluja vastaamaan tuottojen kehitystä. Yliopisto pienensi henkilöstökulujaan 1,9 % ja vuokrakulujaan 0,6 %. Omavaraisuusaste ja maksuvalmius paranivat. Myös liiketoiminnan kannattavuus parani, vaikka tulos oli edelleen hieman tappiollinen.Kulut


EduCluster Finland Oy:n tulos oli hyvä. Yhtiö teki 40 % edellisvuotta suuremman liikevaihdon ja 30 % edellisvuotta paremman tuloksen. Yhtiön tilauskanta on tällä hetkellä yli 18 milj. euroa. Yliopiston perustama rahoitusyhtiö Unifund Jyväskylä Oy käynnisti toimintaansa.

Merkittävimmät rahoitustuotot ovat Suomen yliopistokiinteistöjen osingot. Kiinteistöyhtiö jakoi osinkona omistajilleen 12,3 milj. euroa, josta yliopiston osuus oli 1,06 milj. euroa. Yliopiston sijoitusten arvo nousi 6,9 %. Vuoden lopussa pitkäaikaisten sijoitusten arvo oli 88,7 milj. euroa.

 

 

 

Täydentävä rahoitus